Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ขอเชิญถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่าข้าวสารเข้าโรงครัวถวายพระสงฆ์ ๑,๕๐๐ รูป
Date25/06/2013   Counter : 5660 time

   วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญทอดผ้าป่าข้าวสาร เครื่องปรุงรส ถวายเทียนจำพรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ติดทางด่วนบางนา-บางประอิน ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจำปีทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทอดผ้าป่าข้าวสารและเครื่องปรุงรส สำหรับถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๘๐๐-๑,๒๐๐ รูป/ต่อวัน ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีฝ่ายธรรมวิจัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ มีรถออกจากวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๗. ๐๐ น. ฝั่งท่าพระจันทร์  ร่วมเป็นเจ้าภาพ  และสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายธรรมวิจัย โทร.วัดมหาธาตุ ๐๒-๖๒๓๖๓๒๕ , มจร อยุธยา ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๓๘ หรือ ๑๐๐๐   Facebook : ธรรมวิจัย มจร  โทร.๐๙๐-๕๕๗๑๕๖๒ พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย,๐๘๙-๘๙๗๔๗๒๒  พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม
    วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ มีอนุรักษ์ศีลปะวัฒนธรรมการถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนจำนำพรรษา  และเพื่อทอดผ้าป่าข้าวสารและเครื่องปรุงรสเพื่อเป็นวัตถุทานเข้าโรงครัว ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ให้มีเวลาได้ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจักได้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาทั้งในและต่าง ประเทศต่อไป
    ปัจจุบันมีพระสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศได้มาศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ เฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา จำนวน ๑,๕๐๐ รูป ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการทำบุญเนื่องในโอกาสสำคัญๆ เช่น ทำบุญวันคล้ายวันเกิด บำเพ็ญกุศลบรรพบุรุษ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ฝ่ายธรรมวิจัย โทร 035-248-000 ต่อ 1000 หรือ 8129
                      ข่าวโดย : พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012