Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สร้างอนุสาวรีย์รูปหล่อสำริดครูบาศรีวิชัย
Date22/06/2014   Counter : 3207 time

 พระมหาดวงจันทร์ คุตตสีโล ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมป่าไม้อนุญาตให้จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ใช้พื้นที่เขตป่าขุนน้ำแม่กวง บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 906 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ 300 ไร่ และ 606 ไร่ สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อปี 2557 คณะสงฆ์ และจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการสร้างอนุสาวรีย์รูปหล่อสำริดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย สูง 2.60 เมตร บริเวณสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะและเจริญรอยตามนักบุญแห่งการพัฒนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีการดังกล่าว ในวันที่ 11 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา ได้แก่ ทองสำริดกิโลกรัมละ 500 บาท หรือเจ้าภาพสร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานรูปหล่อสำริดครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนสร้างพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 521-0-47927-7 และบัญชีออมทรัพย์ชื่อ "พุทธมณฑลเชียงใหม่" เลขที่ 981-6-77946-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่งสำเนาไปที่โทรสาร.0-5327-0452 เพื่อรับใบอนุโมทนา หรือบริจาคได้ที่วัดพระสิงห์ วัดศรีโสดา วัดเจ็ดยอด วัดท่าตอน หรือที่เจ้าคณะอำเภอทุกแห่งในเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดที่ โทร.08-1761-9763 


หน้า 23


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012