Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
หลวงตาวัย 85 เรียนปริญญาโท มจร
Date11/07/2014   Counter : 3336 time

 วันนี้( 11 ก.ค.)สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 9 ได้จัดส่งพระนิสิต ฆราวาส 77 รูป/คน ไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรดังกล่าว ที่มุ่งเน้นให้พระนิสิตที่ศึกษาครบหน่วยกิตการเรียนจำนวน 28 หน่วยกิตแล้ว จะต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ที่เสนอสอบวิทยานิพนธ์ได้

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวต่อไปว่า การเรียนเช่นนี้ถือว่า เป็นการฝึกพระนิสิตที่เข้มข้นมาก ซึ่งในครั้งนี้พบว่า มีพระนิสิตที่มีอายุมากที่สุดเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในหลักสูตรปริญญาโทนี้ด้วย คือ พระครูติลกานุรักษ์ หรือหลวงตาปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง อายุมากถึง 85 ปี พรรษาที่ 63 มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเรียนหนังสือ พัฒนาตนเองถึงแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม ซึ่งจากการสอบถาม พระครูติลกานุรักษ์ บอกว่า เรียนจบมาแค่ป.4 พอมาเป็นเจ้าอาวาสก็ตั้งใจเรียนต่อ จนได้มาศึกษาปริญญาตรี สาขาพุทธศาสตร์ ที่ มจร.ตอนอายุ 80 ปี เมื่อเรียนจบก็ตั้งใจที่จะมาเรียนปริญญาโท หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา ต่อเพื่อไว้ใช้สอนพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นแบบอย่างให้พระรุ่นใหม่ๆ

“ตอนนี้อาตมาได้จัดส่งหลวงตาปราโมทย์พร้อมพระนิสิต แม่ชี ฆราวาส อีก 76 รูป/คนไปเข้าหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคมถึง 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 4 เดือน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2557 เป็นเวลา 30 วัน ณ วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ถึง12กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเวลา 2 เดือน ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา มหาสีสาสนเยก่า กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์” รองอธิการบดี มจร.กล่าวและว่า หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มจร. มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันรวม 9 รุ่น มีจำนวนนิสิต 384 รูป/คน มีผู้สำเร็จการศึกษาและรับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว 192รูป/คน อยู่ระหว่างการเสนอสอบวิทยานิพนธ์ 87 รูป/คน และมีกำหนดเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกัน 7 เดือน จำนวน 77 รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุ 62 รูป แม่ชี 2 ท่าน คฤหัสถ์ชาย 6 คน คฤหัสถ์หญิง 5 คน ซึ่งเมื่อพระและบุคคลเหล่านี้จบการศึกษาแล้ว จะสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีความรู้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ในการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งปัจจุบันนี้มีไม่เพียงพอต่อสำนักปฏิบัติธรรมและความต้องการของพุทธศาสนิกชน

พระครูติลกานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง กล่าวว่า เรียนจบ ป.4-5 มานานมากแล้ว ตั้งใจมาเรียนต่อจนจบปริญญาตรีของ มจร. และ เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้วิปัสสนากรรมฐาน ถึงแม้จะมีอายุมากแต่ก็ใจสู้ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ญาติโยม ที่สำคัญอยากให้พระรุ่นใหม่ได้ตั้งใจที่เรียนและฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้.

?ทึ่งหลวงตาวัย 85 เรียนปริญญาโท มจร.?

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 11 กรกฎาคม 2557

ประสานงาน; สมหมาย  สุภาษิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012