Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สมภารวัดดาวคะนองอายุ85ปี-เรียนปริญญาโท มจร
Date13/07/2014   Counter : 3627 time

 สมภารวัดดาวคะนอง ‘พระครูติลกานุรักษ์’ อายุถึง 85 ปี แต่ตัดสินใจเรียนปริญญาโทของ มจร.จนใกล้จบ บอกก่อนบวชจบแค่ ป.4 จนได้เป็นเจ้าอาวาส จึงหาหนทางเรียนปริญญาตรีและต่อปริญญาโทด้านวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อนำความรู้ไปสอนชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 9 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้จัดส่งพระนิสิต 77 รูป ไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้พระนิสิตที่ศึกษาครบหน่วยกิตการเรียนจำนวน 28 หน่วยกิตแล้ว จะต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ที่เสนอสอบวิทยานิพนธ์ได้

ทั้งนี้ ในการปฐมนิเทศพระนิสิต เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดพิชยญาติการามพบว่ามีพระนิสิตรูปหนึ่งมีอายุมากถึง 85 ปี เข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในหลักสูตรปริญญาโทนี้ด้วย โดยพระสงฆ์รูปดังกล่าว คือ พระครูติลกานุรักษ์ หรือหลวงตาปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง กรุงเทพฯ มีอายุมากถึง 85 ปี พรรษาที่ 63 แต่ยังมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเรียนหนังสือ พัฒนาตนเองถึงแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม ซึ่งพระครูติลกานุรักษ์ ถือว่าเป็นพระนิสิตที่มีอายุมากที่สุด ตั้งแต่มีการเปิดสอนหลักสูตรนี้มา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการอบรมตามหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาจะแบ่งเป็น ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 ก.ค.- 6 พ.ย.2557 เป็นเวลา 4 เดือน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 พ.ย.- 7 ธ.ค. 2557 เป็นเวลา 30 วัน ที่วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 ธ.ค. 2557-12 ก.พ. 2558 เป็นเวลา 2 เดือน ที่สำนักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา มหาสีสาสนเยก่า กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามพระครูติลกานุรักษ์ ซึ่งอยู่ในระหว่างเดินทางไปอบรมหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” โดยพระครูติลกานุรักษ์ กล่าวว่า ก่อนที่จะบวชนั้น ตนเรียนจบแค่ระดับ ป.4 และเมื่อมาบวชเป็นพระ จนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง จึงสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ มจร. ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับพระสังฆาธิการเพื่อเทียบวุฒิเป็นระดับ ม.6 เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรนี้แล้วจะทำให้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมจร.ได้

"จากนั้นได้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ มจร. จนได้เข้ารับปริญญาตรี เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และสนใจเรื่องการวิปัสสนา เพราะต้องการนำไปสอนชาวบ้าน จึงเข้าเรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งนี้ การที่ตัดสินใจเรียนจนจบปริญญาตรี และเรียนต่อปริญญาโทนั้น เพราะต้องการมีความรู้ในการไปสอนชาวบ้าน ถึงแม้จะมีอายุมากแต่ก็ใจสู้ และอยากให้พระรุ่นใหม่ได้ตั้งใจที่เรียนและฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เพราะมีประโยชน์ในการสอนธรรมให้กับชาวบ้าน" พระครูติลกานุรักษ์กล่าว. 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012