Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
Visiting Volunteer Tribal
Date04/03/2015   Counter : 3953 time

เมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ของ มจร .พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ก่อนจะขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพให้การปฏิสันถารต้อนรับ ถวายภัตตาหารเพล

และ บ่ายวันเดียวกัน คณะพระพรหมบัณฑิต ร่วมกับคณะของแม่ชีทองสุข  นามเจ็ดสี และคณะศิษย์ชาวฮ่องกง จำนวน ๓๕ ท่าน เดินทางโดยรถยนต์เข้าพื้นที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา  โดย พระพรหมบัณฑิต พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมอาศรมแม่แดดน้อย อำเภอกัลยานิวัฒนาเป็นจุดแรก แล้วทำพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านแม่แดดน้อย ให้โอวาทพระบัณฑิตอาสา มอบทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน
 

จาก นั้นได้เดินทางต่อไปยังอาศรมบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ และมีพิธีเปิดป้ายอาคารบ้านห้วยบงปลอดอบายมุข ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในตอนค่ำมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  อธิการบดีให้โอวาทแก่เยาวชนและประชาชนที่มาคอยต้อนรับ

โครงการพระบัณฑิต อาสาพัฒนาชาวเขานี้ ได้เริ่มมีมากว่า ๑๐ ปีแล้ว ในพื้นที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา มีประจำทุกตำบล ซึ่งปีที่แล้วได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบว่าเยาวชนลูกหลานชาวบ้านที่จบการ ศึกษาชั้น ม.๖ แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัย จึงรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.เชียงใหม่ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  โดยเรียนเดือนละ ๑ สัปดาห์ปีกว่ามาแล้ว ครั้งนี้คณะศรัทธาชาวฮ่องกงทราบวัตถุประสงค์จึงได้เดินทางมาสัมผัสพื้นที่ และให้ความอุปถัมภ์ร่วมกัน

วัน อังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕  มีนายอำเภอกัลยานิวัฒนา กล่าวถวายรายงาน และเบิกตัวผู้สนับสนุน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้แทนหมู่บ้านเข้ารับเกียรติบัตร และรับป้าย ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ชาวเขาซึ่งเป็นแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูงที่เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๓๑ ทุนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นทุนที่พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต และคณะของแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี พร้อมชาวฮ่องกงให้การอุปถัมภ์  และได้ทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการสร้างวัดห้วยบง ตามโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ใน ๙ วัด ซึ่ง วัดห้วยบงก่อสร้างขึ้นมาในการกำกับดูแลและให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพ ๑ วัด  และสุดท้ายเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี พร้อมคณะศิษย์ชาวฮ่องกง  ให้ความอุปถัมภ์ ในการหาทุนก่อสร้าง


          การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ทอดผ้าป่า และจัดหาทุนในครั้งนี้  มีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุน และสมทบทุน มีดังรายการต่อไปนี้

๑. สมทบทุนสร้างตึกอาคารเรียน/ ที่พัก เป็นจำนวนเงิน ๘๓๖,๐๗๐ บาท
          ๒. มอบทุนให้โรงเรียนบ้านห้วยบง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
          ๓. มอบทุนกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยบง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
          ๔. มอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน ๓๑ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒๔๘,๐๐๐ บาท
          ๕. ถวายพระบัณฑิตอาสา/พระธรรมจาริก เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
          ๖. ถวายสงฆ์จำพรรษาวัดดอย เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
          ๗. มอบปัจจัยแก่นายทหารหาญ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
          ๘. อื่นๆ
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๔,๔๘๒ บาท

(กองสื่อสารองค์กร มจร. รายงาน)


 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012