Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ได้นำคณะเดินทางไปจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
Date09/03/2015   Counter : 2956 time

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ได้นำนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มหาจุฬาฯ สถาบันภาษา

และศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาจุฬาฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

 

เดินทางไปจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในลุ่มน้ำโขง

ทั้ง ๕ ชาติ

ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย เรื่อง "พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาษาในลุ่มน้ำโขง" ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม กรุงโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำพระพุทธศาสนาไปสู่วิถีชีวิต และวิถีปฏิบัติของชาวลุ่มน้ำโขง โดยการนำพระพุทธศาสนาไปเป็นฐานของวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ อย่างประสมกลมกลืน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แต่เพราะอำนาจและผลประโยชน์ของผู้นำบางกลุ่ม จึงทำให้เกิดการแย่งชิงจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในทุ่งสังหาร สงครามเวียดนาม รวมถึงความขัดแย้งในสองฝั่งของลุ่มน้ำ ตัวแปรสำคัญของการสัมมนาจึงพยายามที่จะเน้นให้เห็นถึงการนำหลักการพระพุทธ ศาสนาที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพกลับคืนมาสู่ลุ่มน้ำดังที่เคยเกิด ขึ้นในอดีต

พร้อมกันนี้ ท่านได้นำนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา และผู้บริหารมหาจุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนาม และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสงคราม และความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางในการสร้างสันติภาพของประธานโฮจิมินท์ จากก้าวเท้าก้าวแรกของท่าเรือเพื่อไปเรียนรู้เบื้องหลังที่เรียกว่า ความศิวิไลน์ของฝรั่งเศษ โดยใช้ระยะเวลาสร้างหาองค์ความรู้เพื่อนำมาสร้างชาติกว่า ๓๐ ปี ในที่สุดด้วยความมุ่งมั่น จนนำไปสู่การรวมชาติได้สำเร็จ ภายใต้การนำของท่านโฮจิมินท์

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จาก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012