Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ครั้งที่ ๓
Date14/03/2015   Counter : 3710 time

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ., ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ให้การต้อนรับคณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ครั้งที่ ๓ หรือ The Third ASEM Meeting for Governors and Mayors: ASEM โดยกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นายธวัชชัย จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยว เป็นผู้นำคณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชีย และยุโรป ประสานงานการเข้าพบพระพรหมบัณฑิตในครั้งนี้


          เวลา ๙.๐๐ น. เมื่อคณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชียและ ยุโรป เดินทางมาถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารแล้ว ได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการต้อนรับ หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิต ได้บรรยายให้การต้อนรับ พร้อมพาเที่ยวชมกิจกรรมจำลองตลาดน้ำ, ชมวิถีชุมชนแหล่งรวมวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ย่านคลองสาน-กะดีจีน, บรรยากาศย้อนยุค และชมการสาธิตการทำขนมไทย ได้ให้คณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชียและ ยุโรปลองลิ้มรสอาหารอันอร่อยของดีชุมชน 

          หลังจากนั้นได้พาคณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เข้า ชมภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยกรมศิลปากรให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ทั้งพระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทรปริยัติธรรมศาลา ใช้เวลาดำเนินการ ๖ ปีจึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา ชุมชนรอบวัดที่เรียกว่า ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนย่านกะดีจีน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จนได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดอาราม และได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ เมื่อองค์กรยูเนสโก ประกาศมอบรางวัลด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นโครงการแรกและโครงการเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑

          เมื่อคณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชียและ ยุโรปเดินชมพรินทรปริยัติธรรมศาลา ขึ้นชมภายในและบริเวณรอบพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ใช้เวลาพอสมควรแล้ว ทั้งคณะได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน แล้วจึงเดินทางต่อไป
              
   
 

ขอขอบคุณ :

ข้อมูลข่าว : พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
ภาพ : พระมหาผล วิเชฏฐสมโณ

ที่มา : 

www.watprayoon.com

 source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012