Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
Funeral pontiff Sri Lanka
Date15/04/2015   Counter : 4226 time

       พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในนามผู้แทนคณะสงฆ์ไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปร่วมในพิธีฌาปนกิจศพพร้อมลงนามไว้อาลัย "Most Ven. Aggamahapanditha Udugama Sri Buddharakkitha Rathanapala Mahanayake Thero พระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะ เถโร" อายุ ๘๕ ปี (17 March 1930-08 April 2015) พระสังฆนายกฝ่ายอรัญวาสี วัดอัสคิริยะ เมืองแคนดี้ ศรีลังกา ๑๔.๐๐ น. อาทิตย์ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่สนาม Asgiriya เมืองแคนดี้ โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศ, พระศรีธวัชเมธี รอง ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผช.อธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ, นายสมหมาย สุภาษิต รอง ผอ.สนง.บริหารฯ มจร ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีคณะสงฆ์ทุกนิกายพร้อมพุทธศาสนาใน ประเทศศรีลังกา เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้มีชาวพุทธนานาชาติ ได้ไปร่วมพิธี ซึ่งในพิธี ได้มีการกล่าวไว้อาลัย โดยพระมหาเถระชาวศรีลังกา

        พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวไว้อาลัย ในนามตัวแทนของชาวพุทธนานาชาติทั่วโลกที่ไปร่วมงาน หลังจากที่พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวคำไว้อาลัยแล้ว ฯพณฯ ไมตรีพาลา สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา ได้เข้ากราบนมัสการ ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวเชิญประธานาธิบดีศรีลังกา เดินทางไปร่วมในพิธีเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นใน ปีนี้

        หลังจากนั้น พระพรหมบัณฑิต พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้ากราบนมัสการพระทิพโบตุเววา ศรี สิทธัตถะ สุมังคละ มหานายกะ เถโร พระมหานายกะฝ่ายมัลวัตตะและอาราธนาเข้าร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยใน ปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้

 

 

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร พบปะและสนทนากับ ฯพณฯ ไมตรีพาลา สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกาที่มาเป็นประธานในพิธี

เรียบง่าย!พิธีฌาปนกิจศพ‘สังฆราช’ศรีลังกา อธิการบดี‘มจร’ร่วมไว้อาลัย 

               ตามที่พระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะเถโร"Most Ven. Aggamahapanditha Udugama Sri Buddharakkitha Rathanapala Mahanayake Thero"  พระสังฆนายก(พระสังฆราช)ฝ่ายอรัญวาสี วัดอัสคิริยะ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา  ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่  8  เม.ย.2558  ที่โรงพยาบาลMount Elizabeth ประเทศสิงคโปร์ สิริอายุ 85 ปี สร้างความอาลัยแก่ชาวพุทธศรีลังกาและชาวพุทธทั่วโลก โดยพระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะเถโรเกิดเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2473

               ประเทศศรีลังกาได้จัดพิธีศพตามอริยะประเพณีและมีพิธีฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา ในการนี้พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมด้วยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และคณะเดินทางไปร่วมไว้อาลัยและพิธีดังกล่าวด้วย

               พระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะเถโรนั้นเป็นพระสงฆ์ในนิกายสยามวงศ์ซึ่งก่อตั้งโดยพระอุบาลีมหา เถระหัวหน้าพระธรรมทูตจากกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเดินทางไปช่วยสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ เมืองแคนดี ประศรีลังกา เมื่อปี พ.ศ. 2396 จนปัจจุบัน นิกายสยามวงศ์เป็นพุทธเถรวาทนิกายที่สำคัญที่สุดในศรีลังกา และแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสี   โดยพระมหานายกะทั้งสองฝ่ายได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลพระธาตุเขี้ยวแก้วที่ เมืองแคนดี ร่วมกับไวยาวัจกรแห่งวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของ ประเทศศรีลังกา

               พระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะเถโรนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการมหาเถรสมาคมและพระเถระใน ประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มจร เพราะได้ตั้งวัดอัสคิริยะเป็นเป็นสถาบันสมทบของ มจร ในประเทศศรีลังกาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และได้เดินทางมาประเทศไทยหลายครั้งในพิธีกรรมต่างๆ  และครั้งสุดท้ายคราวพิธีประทานต้นพระศรีมหาโพธิ์และร่วมปลูกต้นพระศรีมหา โพธิ์จังหวัดตรังปี 2557

               พระพรหมบัณฑิตกล่าวถึงประเทศศรีลังกาในโอกาสไปเยือนเพื่อร่วมฉลองเนื่องใน โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาเมื่อปี 2550 สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมโกศาจารย์ ความโดยสรุปว่า คณะสงฆ์ศรีลังกาในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 นิกายหลักคือ สยามนิกาย อมรปุรนิกายและรามัญญนิกาย แต่ละนิกายต่างมีประมุขสงฆ์สูงสุดเรียกว่าพระมหานายกปกครองตนเองนิกายใคร นิกายมัน
          
               ตำแหน่งพระมหานายกของศรีลังกานี้เทียบได้กับตำแหน่งสังฆนายกของไทยในสมัยที่ ยังใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 2484 ศรีลังกาเคยมีพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเพียงรูปเดียวคือพระสรณังกรแห่งสยามนิกาย ผู้เป็นศิษย์รูปแรกของพระอุบาลี ภายหลังที่เกิดอมรปุรนิกายขึ้นมา ตำแหน่งพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกก็ถูกยกเลิกไป คงเหลือแต่ตำแหน่งพระมหานายกมาจนถึงปัจจุบัน
          
               ทุกวันนี้ สยามนิกายได้แบ่งออกเป็น 2 นิกายย่อย ได้แก่ มัลวัตตะ (Malwatta) และ อัสคิริยะ (Asgiriya) และมีพระมหานายก 2 รูป คือ พระมหานายกฝ่ายมัลวัตตะ และพระมหานายกฝ่าย อัสคิริยะ

               พระโสภณวชิราภรณ์ได้เคยกล่าวถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง มจร กับ ประเทศศรีลังกาว่า  คณะสงฆ์ศรีลังกามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีมาก จึงขอความร่วมมือในการร่วมกันศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีการจารึกลงบน คัมภีร์ใบลานเป็นภาษาบาลี ส่วนทางคณะสงฆ์ไทยซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องกรรมฐานก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่อง กรรมฐาน พร้อกันนี้ทางประเทศไทยยังให้ทุนพระสงฆ์ศรีลังกามาศึกษาในประเทศไทยด้วย

ข้อมูล; สมหมาย  สุภาษิต

ภาพ; บัญชา นารี

รายงาน; กองสื่อสารองค์กร และ คมชัดลึกอนนไลน์


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012