Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาเถรสมาคมแต่งตั้งอธิการบดี มจร ร่วมศึกษาแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนา
Date21/05/2015   Counter : 2967 time

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)

      ซึ่งภายหลังการประชุม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนามายังรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับแนวทางดังกล่าวในการประชุมเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา และมอบให้ พศ. นำไปศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น พศ.ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม มส. รับทราบ ซึ่ง มส. มีมติแต่งตั้งผู้แทน มส. จำนวน 3 รูป ได้แก่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เข้าไปร่วมศึกษาประเด็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของ สปช. ร่วมกับ พศ. เพื่อสรุปแนวทางเสนอต่อรัฐบาลอีกครั้ง

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล พศ. ได้ออกมาระบุว่า แนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่ สปช. เสนอมานั้น ส่วนหนึ่งมีข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการ พระพุทธศาสนา ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน รวมอยู่ด้วย ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้มีมติให้ พศ. รับประเด็นดังกล่าวไปศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการปฏิรูปพระพุทธศาสนา และให้ พศ. รายงาน ครม. ทราบภายใน 30 วัน นายสุวพันธุ์ได้ยืนยันว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ จะมีการหารือกับคณะสงฆ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย


ข่าว : เดลินิวส์21 พฤษภาคม 2558
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012