Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘
Date13/06/2015   Counter : 3619 time

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘

 

          วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามเวลาท้องถิ่น สหรัฐอเมริกา

โดย ช่วงเช้าจะมีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๓๕๐ รูป จากนั้นพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย ลอสแองเจลิส กล่าวต้อนรับ พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ถวายรายงานต่อประธานที่ประชุม

          จากนั้นพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร อัญเชิญสาร ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อ่านในพิธีเปิดประชุม กล่าวว่า "การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย พระธรรมทูตทุกรุป ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเรียบร้ยออีกปีหนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต การเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนชาวอเมริกา นับเปนการเสียสละอย่างยิ่ง ต้องใช้ตวามอดทนและมุ่งมั่นอย่างแท้จริง" กล่าวอีกว่า "ปัจจุบันการรักษาประโยชน์สุขเปนเรื่องเร่งด่วนที่จะให้คณะสงไทยเข้ามาช่วย แก้ไข จึงถือโอกาสนี้ถือนำโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล๕ นำไปเผยแพร่ จะได้เกิดความสงบสุขและสันติภาพ ทั้งภายในและภายนอก ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย รวมถึงสาธุชนชาวไทย ชาวอเมริกา ร่วมให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาโดยถ้วนหน้า เทอญ"

          จากนั้นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท กล่าวเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และกงศุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส กล่าวสุนทรพจน์ รับของที่ระลึก เสร็จพิธีการช่วงเช้า มีการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร,Sukree Mangkhammi )


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012