Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เก็บภาษีพระ-หมุนสมภารตกก่อนถึง ครม. ลั่นปฏิรูปพุทธต้องไม่แตะโครงสร้างหลัก ยัน ม.สงฆ์ไม่เปิดสอนวิชาชีพ
Date19/06/2015   Counter : 2904 time

 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะคณะทำงาน มส.ติดตามแนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนา กล่าวว่า แนวทางที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมอบให้ พศ.หารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและให้เสนอกลับไป ครม.ภายใน 30 วันนั้น ขณะนี้ มส.ยังไม่ได้มีความเห็นหรือมติใดๆ เพียงตั้งคณะทำงานติดตามเรื่องดังกล่าวเท่านั้น และขอให้คณะสงฆ์เข้าใจตรงกันว่าบทบาทหน้าที่ของ สปช.คือศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปด้านต่างๆ ไม่ใช่องค์กรตรากฎหมายหรือเป็นผู้ตัดสิน

พระพรหมบัณฑิตกล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา สปช.มี 4 ข้อ ได้แก่ 1.ให้ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ โดยทรัพย์สินที่ได้ระหว่างบวชตกเป็นของคณะสงฆ์โดยไม่มีข้อยกเว้น 2.ปรับปรุงกฎ มส.ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ 3.คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ป้องกันการทำให้พระธรรมวินัยวิปริตขัดจากพระไตรปิฎก และ 4.ปฏิรูปการศึกษาคณะสงฆ์ ส่วนเรื่องหมุนเวียนเจ้าอาวาส 5 ปี และเก็บภาษีพระสงฆ์นั้นไม่ได้อยู่ในข้อเสนอที่ สปช.เสนอ ครม. แต่การให้ยกร่าง พ.ร.บ.จัดการทรัพย์สินวัดสร้างความกังวลแก่คณะสงฆ์เพราะเหมือนถูกมัดมือชก ซึ่งที่ประชุม สปช.ก็ไม่เห็นด้วยที่ให้ สปช.ร่างกฎหมายเอง จึงส่งให้ ครม.พิจารณา หลักของการปฏิรูปต้องไม่แตะโครงสร้างหลัก ดังนั้น หากจะปฏิรูป พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ก็ไม่ควรแตะพระธรรมวินัยและจารีต เรื่องมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ถือเป็นจารีตไปแล้ว การสอนวิชาชั้นสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์หมายถึงอุดมศึกษาและศาสตร์สมัยใหม่ แต่ไม่มีการสอนวิชาการประกอบอาชีพแต่อย่างใด.


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012