Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ตั้งสนง.เจ้าคณะภาคที่พุทธมณฑล
Date23/07/2015   Counter : 3347 time

ตั้งสนง.เจ้าคณะภาคที่พุทธมณฑล 
22 กรกฎาคม 2558 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต (ประยูรธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวในการเป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี2558 จัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ว่า เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.ได้เข้าถวายรายงานแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ต่อที่ประชุม มส.ด้วยตนเอง ซึ่งที่ประชุม มส.ก็รับทราบ โดยแผนปฏิรูปดังกล่าวถือว่าเป็นแผนที่เกิดจากการดำเนินงานของ พศ.โดยมี มส.เป็นที่ปรึกษา และหลังจากนี้ทราบมาว่า นายสุวพันธุ์ จะลงพื้นที่ชี้แจงเกี่ยวกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์หนต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า หนึ่งในเรื่องของการปฏิรูปที่สำคัญ คือ การพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ ระยะดำเนินการตั้งแต่2560-2564 ซึ่งตามแผนดังกล่าวกำหนดให้มีสำนักงานกลางการปกครองคณะสงฆ์อยู่ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม รวมไปถึงสำนักงานเจ้าคณะภาคทุกภาคก็จะอยู่ที่พุทธมณฑลด้วย เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาพบว่า การทำงานขาดความต่อเนื่อง เพราะเมื่อเปลี่ยนตัวเจ้าคณะภาค สำนักงานของเจ้าคณะภาคก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่วัดของเจ้าคณะภาครูปนั้น แต่เอกสาร ข้อมูล ต่างๆไม่เปลี่ยนตามตัวเจ้าคณะภาคการทำงานจึงไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น การมีสำนักงานเจ้าคณะภาคอยู่ที่พุทธมณฑล หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าคณะภาค แต่เอกสาร ข้อมูลก็จะยังอยู่ที่สำนักงานกลางไม่ต้องเปลี่ยนไปตามวัดของเจ้าคณะภาคด้วย “ในส่วนของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดก็เช่นเดียวกัน ตามแผนนี้ก็จะกำหนดให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) อยู่ที่พุทธมณฑลประจำจังหวัดด้วย ทั้งนี้ เพื่อต้องการอุดช่องว่างในการปกครองคณะสงฆ์ และจะทำให้เกิดเอกภาพในการบริหารการจัดการ ในการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารงานที่มีคุณภาพขึ้น ” กรรมการ มส.กล่าว“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/336669

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012