Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สุวพันธุ์” ห่วงธุรกิจบุญทำชาวพุทธเสื่อมศรัทธา“
Date24/12/2015   Counter : 3311 time

 “สุวพันธุ์” ห่วงธุรกิจบุญทำชาวพุทธเสื่อมศรัทธา | เดลินิวส์
„“สุวพันธุ์” ห่วงธุรกิจบุญทำชาวพุทธเสื่อมศรัทธา “พระพรหมมุนี” ย้ำปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ต้องเริ่มที่พระสังฆาธิการปฏิรูปตัวเองก่อน ขี้ถ้าพระยึดพระธรรมวินัยเคร่งครัดจะไม่ทำให้ชาวพุทธเสื่อมศรัทธา ขณะที่ “สุวพันธุ์” ห่วงปัญหาธุรกิจบุญอาศัยวัดหาผลประโยชน์ สั่งพศจ.ตรวจทุกพื้นที่ หวั่นกระทบศรัทธาชาวพุทธ วันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 14:04 น. วันนี้(24 ธ.ค.) ที่หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตวังน้อย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 ว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ต้องเริ่มจากการปรับปรุงตนเองเสียก่อน โดยต้องยึดหลักคำสอน พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ซึ่งเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้น ส่วนบุคคลที่กระทำไม่เหมาะสมถือว่ามีจำนวนน้อย โดยเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ หรือเรียกว่า อยู่โดยไม่ใช้ปัญญา ดังนั้นเมื่อพระสังฆาธิการเห็นว่า บุคลากรในปกครองบกพร่อง ควรตักเตือนป้องปราม เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดให้เขาเหล่านั้นเข้าระบบตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งเชื่อว่า หากพระสงฆ์ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะรักษาศรัทธาได้อย่างมั่นคง ไม่ต้องกลัวศาสนาอื่นๆมาทำร้ายและทำลายพระพุทธศาสนาของเราลงได้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)กล่าวว่า รัฐบาลเน้นการปฏิรูปประเทศในระยะที่ 2 มีกรอบเวลาที่ชัดเจนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 มีฐานสำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานแล้ว ทั้งนี้การที่ตนนำมาเสนอต่อคณะสงฆ์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปของรัฐบาล โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ถือเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้น พศ. มจร. และคณะสงฆ์ ต้องสรุปผลเดินหน้าแผนปฏิบัติการ 1 ปี 6 เดือน ให้เกิดขึ้นสอดคล้องกับแผนรัฐบาล และจะต้องมีการทำแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ 20 ปีควบคู่ไปด้วย เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนา นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า เรื่องการบริหารจัดการวัดเป็นสิ่งที่ประชาชนจับตามอง หากวัดทำไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งล่าสุดพบข้อมูลด้วยตนเอง จากการที่ได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง มีเอกชนบางกลุ่ม เข้าไปอาศัยวัด หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยขอเช่าพื้นที่วัดประกอบธุรกิจบุญ ด้วยการตั้งพระพุทธรูป นิมนต์พระมารับสังฆทาน ตั้งตู้รับบริจาคบริเวณวัด แต่เงินบริจาคไม่ได้เข้าถึงวัดหรืออาจจะมีการแบ่งบางส่วนให้แก่วัด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วง " ที่สำคัญผมยังพบว่า มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ซึ่งสืบเนื่องจากเจ้าอาวาสรูปก่อน ส่งผลให้เจ้าอาวาสรูปใหม่ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องจากภาคเอกชน ผมเห็นว่าหากปล่อยไว้อาจจะส่งผลกระทบต่อศรัทธาชาวพุทธ จึงได้แจ้งให้พศ.และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)เข้าไปดูแลแล้ว ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งขอเน้นย้ำให้พศจ.ทั่วประเทศลงตรวจพื้นที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของวัด และการส่งเสริมวัดให้มากขึ้น พร้อมหาทางช่วยแก้ปัญหาด้วย อย่าปล่อยให้วัดต้องเผชิญปัญหาตามลำพัง” นายสุวพันธุ์ กล่าว“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/369042

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012