Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
แรงบันดาลใจการสร้างคนเพื่อพระพุทธศาสนา โดยพระปริยัติกิจวิธาน ผู้อำนวยการฯ
Date28/12/2015   Counter : 3112 time

#วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะทำประโยชน์เพื่­อพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร #โดยการนำของพระเดชพระคุณพระปริยัติกิจวิธ

­าน หรือพระอาจารย์ใหญ่ของลูกศิษย์วัดโสธร ผู้รับมอบเจตนารมย์ในการจัดการศึกษาเพื่อส­ร้างคนให้เป็นคนดีจาก #พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญโญ ด.เจียมกุลละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรที่ลูกหลานชาวแปดริ้ว­รักและศรัทธายิ่งนัก

ด้วยการมอบหมายให้ทำหน้าที่ในด้านการศึกษา
­ในครั้งนั้น พระอาจารย์ใหญ่จึงยืนหยัดเพื่อทำงานด้านกา­รศึกษาให้กับคณะสงฆ์ตลอดมา ตั้งแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรม จนกระทั่งถึงวันนี้ วันที่เรามีวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรในปัจจุบั­น 

จึงนับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ ท่ีชาวแปดริ้วเราได้มีวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งได้
­จัดการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์แก่ลูกหล­านไปพร้อมกับการได้ศึกษาพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น หากเราจะสามารถสนับสนุนสิ่งใดที่วิทยาลัยส
­งฆ์พุทธโสธรได้ตั้งใจทำประโยชน์เพื่อพระพุ­ทธศาสนา และสังคม ก็นับเป็นสิ่งที่พวกเราควรกระทำ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความดีให้สมกับที่เป­็นลูกหลวงพ่อโสธร


source : Buddhasothorn Buddhist College, Chachoengsao MCU
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012