Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย
Date27/03/2017   Counter : 4380 time

 พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย และให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ในประเทศเวียดนาม

 

 

         วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒  ในฐานะผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจำนวน ๓๘ รูป นำโดยพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ดังต่อไปนี้

          สถานที่ที่คณะไปเยี่ยมชมแห่งแรกในภาคเช้าคือ สุสานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum)  เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย ภายในสุสานมีแท่นหินตั้งโลงแก้วบรรจุร่างอันไร้วิญญาณของประธานโฮจิมินห์ที่นอนสงบนิ่งเหมือนคนนอนหลับ

          สถานที่ที่คณะไปเยี่ยมชมแห่งที่สองคือวัดเสาเดียว (One Pillar Pagoda) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๕๙๒ เป็นศาลาไม้ทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่เสาหินเสาเดียวกลางสระบัว ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักเจ้าแม่กวนอิม จากนั้น คณะไปรับสังฆทานและฉันเพลที่วัดฟาบเหวิน (Phap Van)

          ในภาคบ่าย คณะไปเยี่ยมชมวัดเจิ๋นก๊วก (Tran Quoc) ชึ่งตั้งอยู่บนเกาะของทะเลสาบตะวันตกซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามที่สุดในกรุงฮานอย วัดนี้มีอายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของเวียตนาม

          จากนั้น คณะไปสวดมนต์ที่เจดีย์บรรจุอัฐิของพระครูคณานัมสมณาจารย์ (บิ๊นเลือง) อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย รูปที่ ๘ ณ วัดหวงอัน (Hoang An) เจ้าคณะใหญ่รูปนี้เคยสนับสนุนประธานโฮจิมินห์ขณะที่เขาไปเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทย ท่านได้เดินทางกลับเวียดนามและถึงมรณภาพที่กรุงฮานอยเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ อัฐิของท่านได้รับการบรรจุไว้ในสุสานที่วัดหวงอัน

          สถานที่ที่คณะไปเยี่ยมชมเป็นแห่งสุดท้ายในวันนี้คือ วัดกิมเลียน (Kimlien) เป็นสำนักภิกษุณีที่เก่าแก่มาก อุโบสถทำด้วยไม้ทั้งหลัง วัดนี้เป็นหนึ่งในสิบโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นที่สุดของเวียดนาม

          ขณะอยู่ที่วัดหวงอัน พระพรหมบัณฑิต ได้ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ของเวียดนามโดยตอบคำถามเรื่องความประทับใจจากการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์อนัมมนิกายแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=1108&cat=B&table=news

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 

 

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012