Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
กอง บก. OK Nation ได้คัดเลือกให้เรื่อง “เมื่อไปนุ่งโสร่งและไปสวดมนต์ข้ามปีที่พม่า” เป็นเรื่องแนะนำ และในรอบ 24 ชม.
Date04/01/2018   Counter : 3982 time

  กอง บก. OK Nation ได้คัดเลือกให้เรื่อง “เมื่อไปนุ่งโสร่งและไปสวดมนต์ข้ามปีที่พม่า” เป็นเรื่องแนะนำ และในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา สมาชิกได้อชมมากที่สุดเป็นอันดับ 5

เมื่อไปนุ่งโสร่งและไปสวดมนต์ข้ามปีที่พม่า

ปกติผู้เขียนเป็น “เด็กอนามัย” กล่าวคือกินนอนเป็นเวลา การนอนดึกเลยเที่ยงคืนเป็นเรื่องที่กระทำไม่บ่อยนัก ผู้อื่นเขาอยู่ต้อนรับปีใหม่กัน แต่ผู้เขียนชอบนอนข้ามปีซะมากกว่า จะมีอยู่บ้างเพียงบางปีที่ตื่นขึ้นมาก่อนปีใหม่เล็กน้อยแล้วมาสวัสดีปีใหม่กับครอบครัว

หลังๆ นี้ มีการสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งบางปีผู้เขียนก็ได้ลุกขึ้นมาสวดมนต์ข้ามปีจากการถ่ายทอดสดทางทีวีที่บ้าน ยังไม่เคยไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดหรือสถานที่ใดๆ มาก่อน

ดังนั้น เมื่อจะได้ไปสวดมนต์ข้ามปีที่พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมาร์ (ต่อไปเพื่อความสะดวกขอเรียกว่า “พม่า” แทน) จึงมีความตื่นเต้นพอสมควร แม้ว่าได้เคยไปกราบพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง มาแล้วถึง ๒ ครั้ง เหตุที่ตื่นเต้นก็เพราะเหตุ ๒ ประการ

 

ประการแรก พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย ซึ่งเป็นปีเกิดของผู้เขียน การไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดในวันแรกของปี ๒๕๖๑  ของผู้เขียน จึงถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตยิ่งนัก 

ประการที่สองก็คือ นับเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีนอกบ้านโดยเฉพาะในต่างประเทศด้วย และได้เห็นพิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

ได้เตรียมชุดขาวซึ่งเป็นชุดปฏิบัติธรรม ๒ ชุด เพื่อใช้ในการสวดมนต์ข้ามปีในตอนกลางคืนวันสิ้นปีและพิธีถวายสังฆฑานในตอนเช้าวันปีใหม่

ตอนเย็นก่อนวันเดินทางได้รับข่าวด่วนว่าพม่าขอให้ผู้ชายใส่โสร่งสีขาวในวันพิธีถวายสังฆฑาน ส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าถุงขาว ส่วนเสื้อก็สีขาวเหมือนเดิม

ยุ่งละซิครับ เพราะจะไปหาโสร่งสีขาวที่ไหนได้ทัน แต่ด้วยความเมตตาของท่านหัวหน้าคณะ พระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเข้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ได้ขอให้ทางพม่าจัดเตรียมไว้ให้  

คณะที่เดินทางจาก มจร ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตาม แล้วก็ได้ตื่นเต้นกันตอนเช็คอินที่สุวรรณภูมิ เพราะหนังสือเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง มีอายุไม่ถึง ๖ เดือน แต่สุดท้ายผู้มีบารมีได้ให้การช่วยเหลือ ทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้นได้เดินทาง หน้าบานเชียวครับ

เป็นบทเรียนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศครับที่ต้องหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง เพราะหากไม่มีผู้มีบารมีช่วยเหลือก็ต้องเสียค่าตั๋วฟรีแถมช้ำใจอีกต่างหาก

คณะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในบ่ายวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุ้ง  ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองย่างกุ้ง ดร. คินฉ่วย (Dr. Khin, Shwe) ประธานสมาคมพุทธศาสนาอาเซียน และประธานบริหารบริษัท เซกะบา จำกัด และคณะศรัทธาญาติโยมได้ให้การต้อนรับและนำไปยังที่พัก 

 
 
เมื่อถึงโรงแรมที่พักพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) หัวหน้าคณะได้ชี้แจงการมาร่วมงานนี้ ว่ามีคนไทยมาร่วมงานกันถึง ๕ คณะคือ คณะ มจร คณะกรมการศาสนา คณะแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต คณะ ดร. สุภชัย วีระภุชงค์ และคณะ พลเอก วิชิต ยาทิพย์
 
 

โดยที่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พม่าไม่มีงานสวดมนต์ข้ามปี เพราะวันที่ ๑ มกราคม ไม่ได้เป็นปีใหม่ของพม่า (วันขึ้นปีใหม่ คือวันสงกรานต์แบบเดียวกับของไทยสมัยก่อน) แต่โดยรัฐบาลพม่าจัดพิธีถวายสังฆทาน ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นครั้งแรก โดยได้นิมนต์พระภิกษุจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน ประมาณ ๑๘,๐๐๐ รูป จึงถือโอกาสนี้จัดงานสวดมนต์ข้ามปีขึ้น การมาครั้งนี้นับว่าได้มาทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนา จึงเป็นบุญกุศลของแต่ละคนเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาของพม่าได้เข้าพบพระโสภณวชิราภรณ์ ถวายพัด กำหนดการงานพิธีในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

คณะได้ไปกินประทานอาหารค่ำที่ Karaweik Palace Royal Culture Show ซึ่งเป็นอาหารบุฟเฟต์ เยอะมากครับ กินไปดูการแสดงไป

ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมพุทธศาสนาอาเซียน (ABC) ครั้งที่ ๓ ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย เมียนมาร์ จีน ศรีลังกา ฯลฯ โดยฯพณฯ ธูรา อู อองโก (Thura U Aung Ko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของพม่า ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ กล่าวถวายรายงาน

 

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี มจร ได้กล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวถึงความเป็นมาของ ABC และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในอาเซียนเกี่ยวกับการจรรโลงพุทธศาสนา ทั้งนี้ มจร ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและปัจจุบันได้อบรมพระธรรมทูตโดยได้จัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นแล้ว

 

ดร. คินฉ่วย ได้เสนอแนวคิดในร่างกฎบัตร ABC ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น และท้ายสุดพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี มจร ได้กล่าวปิดประชุมอย่างน่าฟังว่า ขอให้ ABC จง Join head, joy heart และ joy hand

            

แล้วเวลาแห่งความปลื้มปิติก็มาถึงคือการที่ได้มาสวดมนต์ข้ามปีณ พระเจดีย์ชะเวดากอง (จำลอง) โดยก่อนเข้าไปในพิธีก็ได้เห็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของพม่า

 

เริ่มพิธีด้วยพระโสภณวชิราภรณ์ ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ นำถวายดอกไม้เครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย      

 

คณะสงฆ์เมียนมาร์ โดยพระสยาดอกุมาระ ธัมมาภิวังสะ เป็นผู้นำสวดแบบพม่า หลังจากนั้น พระโสภณวชิราภรณ์ เป็นผู้นำสวดแบบไทย ตอนที่พระสงฆ์พม่าสวดนั้น ก็พอจะลัดฟังได้บางบท เช่น บทอิติปิโส เป็นต้น จบบทหนึ่ง ก็รับ “สาธุ” กัน

 

เป็นความรู้ใหม่ครับ บ้านเราสาธุกัน ๓ ครั้ง แต่ในคืนนั้นและในวันรุ่งขึ้น ก็ได้ยินสาธุกัน ๙ ครั้งสอบถามพระพม่าได้ความว่าที่พม่าก็สาธุกัน ๓ ครั้ง มีเพียงบางวัดเท่านั้นที่สาธุกัน ๙ ครั้ง

 

เสร็จพิธีหลังเที่ยงคืนแล้วจึงได้กลับโรงแรม และแม้ว่าพม่าไม่ได้ถือว่าวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันปีใหม่ก็ตามแต่ก็มีชาวพม่าจำนวนไม่น้อย เดินเล่นสนุกสนานและเฮฮาต้อนรับปีใหม่กันอยู่บนถนน

 

ได้นอนนิดเดียวครับ เช้าวันปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตื่น ๐๔.๒๐ น. กินอาหารเช้า นุ่งโสร่ง แล้วเดินทางไปพระเจดีย์ชเวดากองเพื่อร่วมในงานพิธีถวายสังฆฑานของรัฐบาลพม่า

 

เมื่อเดินทางไปถึงบันไดเลื่อนซึ่งสร้างขึ้นใหม่อีกทางหนึ่ง เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ขึ้น แม้ว่า ดร. คินฉ่วย เข้าไปเจรจา ทราบภายหลังว่าฝ่ายจัดงานมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงขอเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมาช่วย ซึ่งได้รับคำสั่งว่าให้ขึ้นไปเฉพาะพระที่ได้รับเชิญ และฆราวาสชาวพม่าที่มีบัตรเท่านั้น จึงเข้าไปในพิธีได้

 

ก่อนจะคุยกันต่อ อยากให้ดูสองภาพนี้นะครับ ไม่ใช่แม่ชี และไม่ใช่ภิกษุณี แต่เป็นผู้หญิงที่บวชเณรเหมือนผู้ชายครับ ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอย่างไร

 

สงสาร ดร. คินฉ่วย ครับ ผิดหวังที่ทำให้พวกเราขึ้นไปร่วมพิธีไม่ได้ จึงไม่เข้าร่วมพิธี กลับมาที่โรงแรม  พวกเราเข้าใจครับ จึงเข้าไปพูดคุยด้วยและถือโอกาสนี้ถ่ายรูปร่วมกัน

 

ขึ้นห้องแล้วเปิดทีวี แล้วชมการถ่ายทอดสด ดีกว่าได้เข้าไปร่วมในพิธีอีกครับ เพราะนอกจากไม่ร้อนแล้ว ยังได้เห็นผู้เข้าร่วมพิธีชัดเจน ซึ่งผู้ร่วมในพิธีไม่อาจเห็นได้ด้วย 

 

ได้เห็นประธานในพิธีคือท่านสยาดอกุมาระ ธรรมาภิวังสะ ประธาน มส. ของพม่า ทราบว่าที่นั่นมีกรรมการ มส. ๔๘ รูป ซึ่งได้เข้าร่วมในพิธีทุกรูป และได้เห็นสิ่งที่รัฐบาลถวายเป็นสังฆทาน คือ บาตร ภัตตาหารและรองเท้า ดูภาพประกอบนะครับ


 

ชีวิตบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับ คิดว่าคราวนี้ไม่ได้ขึ้นไปกราบสักการะพระธาตุเจดีย์ชเวดากองเหมือน ๒ ครั้งที่เคยมาแล้ว แต่พระโสภณวชิราภรณ์ เข้าใจความรู้สึกของคณะ จึงได้จัดให้ขึ้นไปกราบ ในตอนบ่ายซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชม จึงถ่ายรูปได้สะดวกมาก

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะของเราลงมาเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ได้เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ คนมากมายจริงๆ ครับ ออกันแน่นหน้าประตูทีเดียว

 

จุดสุดท้ายที่แวะก็คือฉัฎฐสังคายนา สถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ครั้ง ๖ ปัจจุบันเป็นที่สอบบาลีเช่นเดียวกับสนามสอบบาลีสนามหลวงบ้านเรา เคยไปมาแล้วแต่มาคราวนี้แปลกใหม่เพราะจัดเป็นสนามสอบครับ ภาพสุดท้ายคือที่ประชุมมหาเถระสมาคม ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับฉัฎฐสังคายนา

 

การเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดร. คินฉ่วย ได้นิมนต์พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) พร้อมคณะไปร่วมงาน โดยรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ที่ได้ให้โอกาสผู้เขียนไปร่วมงานในครั้งนี้

บุญกุศลที่ได้รับมาจากการไปสวดมนต์ข้ามปีและการไหว้พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง ขอฝากท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านด้วยครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ครับ

พุธทรัพย์ มณีศรีsource : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012