Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล
Date18/01/2018   Counter : 3972 time

  

นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล

 

 

มส.ประชุมเตรียมจัดงานการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ไทยเป็นเจ้าภาพ คาดชาวพุทธจากทั่วโลก 1,300 รูป/คนเข้าร่วม เตรียมจัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปิฏกฉบับสากลแบบดิจิทัลเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนชาวพุทธจากประเทศต่างๆ ทั้งวัชรยาน มหายาน และเถรวาท  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการของฝ่ายเลขาธิการ และภาระงานต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายไป ในการดำเนินการเตรียมการจัดงานการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อหลัก "คุณูปการของพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

 

ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากลครั้งที่ 2 จำนวน 10,000 เล่ม  จัดพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยจำนวน 10,000 เล่ม และอนุมัติการดำเนินการจัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปิฏกฉบับสากลแบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการและมีการประชุมต่อเนื่องมาถึงวันที่ 16  มกราคม พ.ศ.2561 โดยได้สรุปงานทั้งหมด รวมถึงการติดตามงานของฝ่ายเลขาธิการ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ระหว่าง 25-27 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อหลัก "คุณูปการของพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการเชิญนักวิชาการจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนบทเรียน และในส่วนพิธีการเฉลิมฉลอง ซึ่งปีนี้จะเชิญพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก จำนวน 1,300 รูป/คนขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดทำพระไตรปิฏกฉบับสากลที่ประกอบด้วย ศ.ดร.พระคำหมาย ธัมมสามิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารัฐฉาน ประเทศเมียนมา ดร.ยวนฉี  พุทธสมาคมประเทศจีน ดร.จาโนส เจเลน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต ปูดาเปส ประเทศฮังการี นายอีกิล ล็อตเต้ ประเทศนอร์เวย์  พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาจุฬาฯ นำโดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้ประชุมปรึกษาหารือทางไกลกับ ศ.ดร.ปีเตอร์ ฮาว์วีย์ ประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประเทศต่างๆ แปลพระไตรปิฏกเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงการเตรียมจัดพิมพ์พระไตรปิฏกสากล ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 จำนวน 10,000 ชุด และเตรียมจัดพิมพ์ฉบับภาษาไทยที่ผ่านการแปล จำนวน 10,000 ชุด เพื่อมอบแก่ผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมงานวิสาขโลกในปีนี้

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/01/blog-post_80.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว siampongsnews


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012