Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สื่อมวลชนเสนอข่าว ๗ พันธมิตร สานต่อภารกิจ 'หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ'
Date23/10/2007   Counter : 12653 time
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม พศ. ๒๕๕๐ หนังสือพิมพ์มติชนได้เสนอข่าว บริษัท อสมท ร่วมกับ ๗ พันธมิตร สานต่องานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เตรียมจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิด จัดรายการพิเศษรับบริจาคเงิน และเปิดบัญชีธนาคารสมทบทุน ตามโครงการของหลวงพ่อปัญญาที่ยังคงไม่สำเร็จลุล่วงก่อนละสังขาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อสมท จะร่วมกับ ๗ พันธมิตร ที่มีจิตศรัทธาต่อพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ร่วมเป็นแกนกลางในการประชาสัมพันธ์ ให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ได้ร่วมบริจาคปัจจัยนำไปสมทบทุนในโครงการที่หลวงปัญญาฯ ดำเนินการไว้ให้สำเร็จลุล่วง ตามเจตนารมณ์ สำหรับ ๗ พันธมิตร ที่จะร่วมในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ๑. สำนักนายกรัฐมนตรี ๒.วัดชลประทานฯ ๓.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ๔. สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๕. มูลนิธิวัดสวนแก้ว ของพระพยอม กัลยาโณ ๖.มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร และ ๗. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนหลายราย ขอเข้าร่วมด้วย เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) นายวสันต์ กล่าวอีกว่า อสมท พร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมบริจาค ด้วยการจัดรายการพิเศษ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาต่อไป รวมทั้งเปิดบัญชีธนาคารรับบริจาคสมทบทุน นอกจากนี้ จะใช้สื่อทุกชนิดที่มีอยู่ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ อักษรวิ่ง และข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อสานปณิธานของหลวงพ่อปัญญาฯ ให้สำเร็จ เช่น โครงการก่อสร้างอุโบสถทรงไทยประยุกต์กลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลชลประทาน และสิ่งก่อสร้างภายในวัดชลประทานฯ โดยส่วนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามและร่วมบริจาคได้ที่ ฝ่ายธรรมวิจัย อาคารหอสมุดกลาง ด้านหลัง ภายในวัดมหาธาตุ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร ๐-๒ ๖๒๓-๖๓๒๕,๐-๒ ๒๒๒-๒๘๓๕ ต่อ ๑๑๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน สรุปและค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


Reference Site
  Web Link : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=7522&catid=39
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012