Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ปรับปรุงระบบสื่อสารสนเทศ มจร วังน้อย รองรับการขยายตัวอนาคต
Date12/12/2008   Counter : 9509 time
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอน ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้มีพระภิกษุ-สามเณรที่มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ รูป โดยมีรถรับจากกรุงเทพที่วัดศรีสุดารามในวันจันทร์ และรับกลับวันพุธ ส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยมีรถรับ-ส่งทุกวันทำการของมหาวิทยาลัย มีญาติโยมทราบข่าวมีพระภิกษุ-สามเณรมาเรียนหนังสือได้รับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารในบางวัน ทางมหาวิทยาลัยได้จัดมีแม่ครัวทำอาหารเป็นประจำทุกวัน พระภิกษุ-สามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างบุคลากรคณะสงฆ์ให้มีความเข้มแข็ง สนองงานคณะสงฆ์และสังคมต่อไป ผู้อำนวยการไอทีกล่าวต่อไปว่า "ในฐานะที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น สอนได้เฟาเวอร์ฟ้อย สื่อการเรียนการสอนต่างๆ การสอนแบบซ๊อกเอ็นทอคมีน้อยมาก หรืออาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ พระนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ก็ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ มีภาพประกอบ มีเสียงบรรยาย สอนได้ทีละมากๆ และรวดเร็ว สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้มาก โดยเฉพาะเด็กปัจจุบันต้องใช้กลยุทธต่างๆ เข้ามาช่วย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีองค์ปัจจุบันท่านเน้นมากเรื่องการใช้สื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ E-Library ซึ่งมีข้อมูลมากมายในโลกอินเตอร์เน็ต อยู่ที่ไหนก็ค้นคว้าได้ทุกเรื่อง สำหรับ มจร. วังน้อย ได้ปรับปรุงเครือข่ายด้วยสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic เชื่อมอาคารต่างๆ ปัจจุบันกำลังดำเนินการเพิ่มสายใยแก้วนำแสงที่มีอยู่ ๔ คอร์ เป็น ๑๒ คอร์ จาก ๖ คอร์ เป็น ๔๘ คอร์โดยได้รับการอุปถัมภ์จากบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน,บริษัท เสกสรรค์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าหัวไพเบอร์ออฟติค ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต" ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ได้ที่ฝ่ายธรรมวิจัย หรือเคาเตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ทั่วประเทศ ติดต่อสอบรามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐-๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


Reference Site
  Web Link : www.mcu.ac.th
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012