Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระนิสิตมจร. ๘๗ปีใฝ่เรียน แก่ที่สุดรับป.ตรี
Date08/06/2009   Counter : 10281 time
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้นำเสนอข่าว พระครูถาวรสังฆโสภณ พระนิสิตมจร. อายุ ๘๗ ปี แต่ยังใฝ่เรียน เตรียมรับปริญญาตรีใบแรกของชีวิตปี ๒๕๕๓ ตั้งเป้าเรียนถึงปริญญาเอกหากสุขภาพอำนวย เตรียมตรวจสอบบันทึกลงกินเนสส์บุ๊ค.. แบบอย่างที่ดีในการพิสูจน์ว่า 'ไม่มีใครแก่เกินเรียน'ครั้งนี้ ได้รับการเปิดเผย เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. โดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราชและห้องเรียนวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสหวิทยาเขตต่างๆ จากการการตรวจเยี่ยมวิทยาเขตนครศรีธรรมราชยังพบข้อมูลของพระนิสิตของ มจร.รูปหนึ่ง ที่มีอายุถึง ๘๗ ปีจึงได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่าพระนิสิตรูปดังกล่าวชื่อ พระครูถาวรสังฆโสภณ อายุ ๘๗ ปี เจ้าอาวาสวัดประตูเขียน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์เอกการบริหารจัดการคณะสงฆ์ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อ ให้พระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการเข้ามาศึกษาโดยเฉพาะ ก่อนหน้านี้ พระครูถาวรสังฆโสภณได้ศึกษาจนจบหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของทาง มหาวิทยาลัยมาก่อนแล้วเนื่องจากพระครูถาวรสังฆโสภณ ยังไม่มีวุฒิการศึกษาระดับม.๖จึงต้องศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวก่อน ๑ ปี จึงจะสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ ผู้อำนวยการส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. กล่าวต่อว่า จากการดูผลการเรียนของ พระครูถาวรสังฆโสภณ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสสูงมากที่ในปี ๒๕๕๓ จะได้รับปริญญาตรีครั้งแรกในชีวิตของพระครูถาวรสังฆโสภณ และเชื่อว่าพระครูถาวรสังฆโสภณเป็นนักศึกษาที่ยังอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย ที่อายุมากที่สุดของประเทศไทยและจากการที่ได้พบ และคุยกับ พระครูถาวรสังฆโสภณ ก็พบว่า พระครูถาวรสังฆโสภณยังมีสุขภาพแข็งแรง ความจำดี ตื่นตี ๔ ทุกวัน ชอบเดินจงกรมออกกำลังกายชอบอ่านหนังสือ มีวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสยิ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวงการศึกษาคณะสงฆ์ ไทย จากการพูดคุยได้ถามว่าทำไมยังต้องการเรียนอยู่ เพราะอายุมากแล้ว พระครูถาวรสังฆโสภณบอกว่า ที่มาเรียน ไม่ได้คิดว่าจะเอาปริญญาบัตร อยากเรียนเอาความรู้จากครูอาจารย์ ได้พบเพื่อนๆ ตั้งใจว่า หากสุขภาพและปัจจัยอำนวยก็จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่อและเวลาทำรายงานส่ง พระครูถาวรสังฆโสภณ ก็จะพิมพ์เองบ้าง เขียนเองบ้าง ที่ผ่านมาจะส่งรายงานตรงตามกำหนดทุกครั้ง เข้าเรียนในห้องเรียนตลอดไม่เคยขาดเรียน "กำลังตรวจสอบว่าพระครูถาวรสังฆโสภณ จะเป็นนักศึกษาที่มีอายุมากที่สุดในโลกหรือไม่เพื่อที่จะได้หาทางติดต่อให้ มีการบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊คต่อไป" ผู้อำนวยการส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. กล่าว แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับ วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ http://www.thairath.co.th/content/edu/11213


Reference Site
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/11213
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012