Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร ถ่ายทำสารคดีพระบัณฑิตอาสา จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่งสอน
Date20/08/2009   Counter : 9769 time
เชียงใหม่: คณะทำงานผลิตรายการโทรทัศน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมผู้ประสานงานโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เดินทางไปถ่ายทำการสารคดีการทำงานและการปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 - 22 สิงหาคม 2552 ซึ่งได้เดินทางไปอาศรมต่างๆ ประกอบด้วย อาศรมบ้านทุ่งหลวง อาศรมบ้านหนองเต่า อาศรมบ้านห้วยตอง อาศรมบ้านห้วยข้าวลีบ อำเภอแม่วาง อาศรมบ้านแม่แฮ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง อาศรมบ้านห้วยปู อาศรมบ้านแม่แดดน้อย อาศรมบ้านแม่แจ่มน้อย วัดบ้านจันทร์ อาศรมบ้านหนองแดง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อาศรมบ้านศาลาเมืองน้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแต่ละสถานที่ๆ คณะทำงานถ่ายทำสารคดีได้เดินทางไป ได้พบปะพระบัณฑิตอาสา สนทนาเล่าประสบการณ์ และอุดมคติการทำงาน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ซึ่งพระบัณฑิตอาสาแต่ละรูปต่างกล่าวว่า การเดินทางไปปฏิบัติงานนั้นต้องทำงานอย่างจริงจัง และต้องเสียสละ โดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ รวมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือและต่างดีใจที่มีพระสงฆ์มาอยู่ประจำอาศรม เป็นที่พึ่งทางใจ และทางกายในยามเจ็บป่วย พระบัณฑิตอาสาต้องปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างทุ่มเท แม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ต้องอดทน ทั้งนี้ พระบัณฑิตอาสาแต่ละรูปได้ฝากข้อคิดถึงพุทธศานิกชนในพื้นราบว่า ขอให้ชาวพุทธช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้ รักและส่งเสริมพระพุทธสาสนาเช่นเดียวกับชาวเขาและขอให้เข้าใจชนพื้นที่สูง ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ ยังต้องการการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาหมู่บ้าน แต่ทั้งนี้ ชนพื้นที่สูง ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดพั้งเดิมไว้และต่างก็รักธรรมชาติไม่ได้ทำลายอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ ด้านชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สะท้อนแนวคิดว่า ดีใจที่มีพระบัณฑิตอาสาไปประจำอยู่ในอาศรมต่างๆ แม้จะมีเพียงแค่รูปเดียวก็ยังดีกว่าปล่อยอาศรมให้ร้างว่างเปล่า การที่มีพระสงฆ์อยู่ประจำนั้น ทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกอบอุ่น มีที่พึ่งทางใจ ซึ่งชาวเขานั้นให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้และพุทธศาสนิกชน ได้ช่วยสนับสนุนให้โครงการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านเห็นการปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสาแล้วต่างซึ้งในน้ำใจความเสียสละของท่านที่ต้องมาทนอยู่กับฃาวบ้านด้วยความยากลำบาก นายสมหมาย สุภาษิต หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร กล่าวว่า "การเดินทางไปครั้งนี้ได้เห็นการปฏิบัติงานของพระพบัณฑิตอาสาที่ต้องทำงานด้วยความอดทน ปกติจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมในช่วงฤดูหนาวโดยจะมีผู้บริหารระดับสูงเดินทางไปด้วย แต่ครั้งนี้ เป็นช่วงฤดูฝนไม่มีผู้บริหารเดินทางไปด้วย การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งพระบัณฑิตอาสาแต่ละรูปต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าเพื่อปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งได้เห็นชาวบ้านที่ถวายความอุปถัมภ์พระบัณฑิตอาสาเป็นอย่างดี ในวันพระชาวบ้านจะหยุดงานไม่ไปทำไร่ จะเข้าวัดฟังเทศน์ ร่วมทำวัตรสวดมนต์กับพระบัณฑิต นับเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดี ซึ่งชนพื้นราบต้องถือเป็นแบบอย่าง สำหรับบรรยากาศของการปฏิบัติงานนั้น จะได้นำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท ต่อไป เพื่อให้ชาวไทยได้ทราบถึงการทำงานของพระสงฆ์ส่วนหนึ่งตามนโยบายของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ภาพ/ข่าว

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012