Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สารเลขาฯยูเอ็นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ๕๓
Date25/05/2010   Counter : 7270 time

        "บัน คี มุน"เลขาฯยูเอ็นส่งสารโอกาสวันวิสาขบูชา ปี ๕๓ ในงานประชุมชาวพุทธนานาชาติที่เมืองไทย หัวข้อ"การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก ตามทรรศนะชาวพุทธ” ร้องขอให้ผู้นำต่าง ๆ ของโลกร่วมมือกันแก้วิกฤติ หากดำเนินตามจิตวิญญาณที่แท้จริงของพุทธศาสนา หรือศาสนาหลักอื่น ๆ ในโลกนี้แล้ว เป้าหมายอันสูงส่งเหล่านี้จะสามารถเป็นจริงได้
   
      ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. มีการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการประชุมในวันที่ ๒ นายบัน คี มุน เลขาธิ การองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ได้ส่งสารในโอกาสวันวิสาขบูชา ระบุ หัวข้อการประชุมของปีนี้ เรื่อง “การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก ตามทรรศนะชาวพุทธ” นั้น เป็นการสื่อถึงแก่นกลางของความวิตกทั่วโลกในเวลาที่เกิดวิกฤติซ้ำซ้อนเช่นขณะนี้ เมื่อวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินเกิดขึ้น คนยากจนต้องทุกข์ก่อนและมากกว่าผู้อื่นใด ข้าพเจ้าได้ร้องขอให้ผู้นำต่าง ๆ ของโลกให้ร่วมมือกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้รับการตอบรับที่พร้อมเพรียงกัน และความพยายามของสหประชาชาติได้ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติที่เลวร้ายไปได้
   
       “การแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เป็นความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นในโลกซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น ทั้งหมดนี้ได้สะท้อนอยู่ในวันวิสาขบูชา และการแสดงออกซึ่งเมตตาธรรมต่อผู้ด้อยโอกาส กว่า การแสดงความห่วงใยผู้อื่นเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับอุปสรรคของยุคสมัยเรา หากดำเนินตามจิตวิญญาณ ที่แท้จริง ของพุทธศาสนา หรือศาสนาหลักอื่น ๆ ในโลกนี้แล้ว เป้าหมายอันสูงส่งเหล่านี้จะสามารถเป็นจริงได้”
   
         ด้านพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ในฐานะประธานการจัดงาน การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา กล่าวว่า จากการประชุมในวันที่ ๓ ได้มีผู้นำชาวพุทธ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การแก้วิกฤติในประเทศไทยนั้นจะต้องแก้ด้วยการสร้างศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ และมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาที่คนไทยนับ ถือว่าจะสามารถช่วยสร้างความปรองดองนำไปสู่สันติได้ แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่า ด้วยการที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้    เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก หากไม่สามารถเป็นตัวอย่างในการใช้พุทธธรรมแก้ปัญหาในประเทศได้อย่างสันติวิธีได้สำเร็จแล้ว ประเทศอื่นที่จะหมดหวังไปด้วย อย่างไร ก็ตามผู้นำชาวพุทธก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้.
         แหล่งข่าว เดลินิวส์ฉบับ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
         ค้นข่าวโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012