Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ผู้นำพุทธโลกร่วมถวายราชสดุดีในหลวง
Date10/05/2011   Counter : 6406 time

 คมชัดลึก :ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกร่วมถวายราชสดุดี "ในหลวง" ทรงเป็นต้นแบบพระมหากษัตริย์ที่พัฒนาประเทศด้วยธรรมะ เตรียมนำแนวพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ รวมทั้งหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ด้าน วธ. จัดหุ่นละครเล็กโจหลุยส์เผยแพร่บทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” สู่ประชาชน พ.ค.-ก.ค. นี้

   วันที่ 4 พ.ค. ที่โรงแรมโซฟีเทลเซ็นทารา แกรนด์ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) แถลงข่าวการจัดกิจกรรมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2554 และเนื่องในโอกาสครบ 26 ศตวรรษ แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

      พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก เมื่อปี 2553 มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค.นี้ ที่ มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ โดยหัวข้อการประชุมครั้งนี้คือ “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” โดยประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช ผู้นำชาวพุทธ กว่า 1,700 รูป/คน จาก 86 ประเทศทั่วโลก ตอบรับเข้าร่วมงาน

 พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อว่า สำหรับหัวข้อในการประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากชาวพุทธทั่วโลก โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมนานาชาติฯ ซึ่งมีผู้นำชาวพุทธจาก 25 ประเทศ เป็นกรรมการนั้น เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ใช้ธรรมะในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นในการกำหนดหัวข้อในการประชุมว่า “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” ก็เพื่อต้องการการนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆ

     รวมทั้งแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาหารือในการประชุม และออกเป็นมติให้ผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเอง ขณะเดียวกันในการกล่าวสุนทรพจน์ของประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช และผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลก ก็จะมีการกล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 13 พ.ค. เวลา 17.00น. ผู้นำชาวพุทธจากที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะเดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

     อธิการบดี มจร กล่าวด้วยว่า เนื่องในโอกาสสำคัญทั้งวันวิสาขบูชาโลก และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงอยากเชิญชวนคนไทยทำกิจกรรม 3 อย่างคือ 1. ประดับบ้านเรือนด้วยธงธรรมจักร หรือธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 รวมทั้งประดับไฟอาคารบ้านเรือนด้วย 2. ทำความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 3.ร่วมกันทำพุทธานุสติ เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012