Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร วังน้อยพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามปกติ
Date20/10/2011   Counter : 8568 time

 มหาจุฬาฯ วังน้อย: พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลและประสานงานกับศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิชัยพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า "หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคมเป็นต้นมาและเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยก็ถูกน้ำที่ทะลักมาจากหลายทางเข้าท่วมอย่างฉับพลัน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ดังนั้น คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงได้ประชุมและกำหนดแนวทางในการกอบกู้สถานการณ์เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ และล่าสุด ก็สามารถกู้อาคารสำนักงานอธิการบดี ให้รองรับการปฏิบัติงานได้ โดยมีระบบกระแสไฟ น้ำประปา และระบบอินเตอร์เน็ตพร้อม นอกจากนี้ ในวันนี้ (๑๗ ตุลาคม) ที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติให้สร้างสะพานเชื่อมจากถนนพหลดยธินไปสู่อาคารสำนักงานอธิการบดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานได้เข้าปฏิบัติงานเช่นเดิม สำหรับการเดินทาง มหาวิทยาลัยยังคงจัดรถรับ-ส่งตามปกติ แต่ต้องเปลี่ยนเส้นทางโดยเริ่มต้นที่วัดศรีสุดารามและวัดมหาธาตุฯ แล้วใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิต  ส่วนการเรียนการสอน จะย้ายสถานที่ไปที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ส่วนรายละเอียด ให้ติต่อสอบถามที่ พระมหาไพรัช  ธมฺมทีโป ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี"

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012