Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร.เตรียมฉลองใหญ่-พุทธชยันตี 2600ปี
Date30/04/2012   Counter : 5841 time

มจร.เตรียมฉลองใหญ่-พุทธชยันตี 2600ปี
        พระ ธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อีกทั้งมีผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง และฝ่ายปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมกว่า 80 รูป/คน ทั้งนี้ การจัดงานเฉลิมฉลองในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะปีนี้เป็นปีพุทธชยันตีที่ครบรอบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ดังนั้น ในฐานะที่มหาจุฬาฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย และมหาเถรสมาคมให้เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดการกรรมการนานาชาติร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีอื่นๆ นั้น จึงขอให้ผู้บริหารทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันเตรียม งานเพื่อต้อนรับชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาเฉลิมฉลองร่วมกับ พุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างสมเกียรติ?

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาจุฬาฯ ในฐานะเลขานุการของการประชุมเตรียมการจัดงานฯ กล่าวว่า สาระสำคัญในการประชุมวันนี้ประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อภาระงานของฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.2555 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เชิญชาวพุทธทั่วโลกเข้าร่วมเฉลิมฉลองตามมติของคณะกรรมการ นานาชาติกว่า 85 ประเทศ โดยมีจำนวนกว่า 5,000 รูป/คน

สำหรับกิจกรรม สำคัญในการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีการเฉลิมฉลองในโอกาสพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ สหประชาชาติ ราชดำเนินนอก การเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล การสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ การสัมมนาวิจัยนานาชาติ การประชุมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจาก 16 ประเทศ สำหรับรายละเอียดในการจัดงานนั้น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3524-8098

 

ที่มา : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7823 ข่าวสดรายวัน  หน้า 32


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012