Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี มจร เข้าร่วมการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
Date02/05/2012   Counter : 11275 time

 วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา การประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ฮ่องกงอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีประเด็นหลักในการจัดงานว่า "โลกกลมกลืน ปรารถนาร่วมกัน เดินทางด้วยกัน" มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ นัก

 
วิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐบาลและบุคคลชื่อดังจากวงการต่างๆ ทางสังคมของจีน ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ แคนาดา ไต้หวัน ฮ่องกงและมาเก๊าจำนวนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมประชุม 
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมได้เป็นวิทยากรร่วมออกอากาศรายการสดเผยแพร่ทางโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต
 
เรื่อง พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำชาวพุทธจำนวนมากเข้ารับฟัง ซึ่งต่างให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง พร้อมกันนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ได้อาราธนาและเชิญผู้นำชาวพุทธทั้งจีนและประเทศต่างๆ 
 
เพื่อเข้าร่วมงานวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555 นี้
การประชุมพุทธศาสนาโลก  ครั้งที่ 3 (The Third World Buddhist Forum)จัดขึ้นที่ฮ่องกงระหว่างวันที่ 25–27 เมษายนโดยสมาคมพุทธศาสนาจีน สหพันธ์พุทธศาสนาฮ่องกง และสมาคมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
 
ศาสนาแห่งประเทศจีน การประชุมพุทธศาสนาโลกเป็นการประชุมของวงการพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จัดขึ้นสำหรับพุทธศาสนิกชน และผู้รักสันติภาพโลก จัดมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกจัดที่มณฑลเจ้อเจียง ครั้งที่สอง
 
จัดที่เมืองอู๋สี และพิธีปิดที่เมืองไทเป ไต้หวันซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือในการจัดประชุมระดับสากลระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน ขณะที่การประชุมครั้งที่สามนี้จัดขึ้นที่ฮ่องกง กล่าวได้ว่าการประชุมทั้งสามครั้งแสดงให้
 
เห็นถึงเจตนารมณ์ที่วงการพุทธศาสนาทั้งในแผ่นดินใหญ่จีน ฮ่องกง มาเก๊า และใต้หวันร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้การประชุมประสบความสำเร็จ
สมาคมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศาสนาแห่งประเทศจีนประกาศว่า พยายามสร้างสรรค์ให้ฟอรั่มพุทธศาสนาโลกเป็นสองเวที หนึ่งคือ เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปิดกว้าง มีความหากหลาย และเสมอภาค 
 
ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างแผ่นดินใหญ่จีน ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน การแลกเปลี่ยนฉันมิตรในวงการพุทธศาสนาทั่วโลก และการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลทั้งในแวดวงพุทธศาสนา และบุคคลภายนอกทั่วโลก การประชุม
 
พุทธศาสนาโลกผลักดันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือฉันมิตระหว่างวงการพุทธศาสนาในแผ่นดินใหญ่และชาวพุทธทั่วโลก อีกเวทีหนึ่งคือเวทีแห่งวัฒนธรรม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลทั่วโลก ในช่วงกว่า 2000 ปี
หัวข้อหลักของการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 คือ"โลกกลมกลืน ปรารถนาร่วมกัน เดินทางด้วยกัน" ซึ่งเป็นแนวคิดต่อยอดจากหัวข้อหลักของการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งแรก และครั้งที่สอง อันได้แก่ "โลกกลม
 
กลืน เริ่มต้นจากใจ" และ"โลกกลมกลืน พรหมลิขิตอยู่ร่วมกัน" ซึ่งทั้งสามครั้งให้ความสำคัญกับแนวคิด"ความกลมกลืน" ความกลมกลืนเป็นอุดมการณ์ร่วมของสังคมมนุษย์ เป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมจีนที่มีประวัติกว่า 5,000 ปี และก็
 
เป็นหลักพุทธธรรมด้วย สำหรับศาสนาหลักในโลกปัจจุบัน การบรรลุซึ่งความกลมกลืนเป็นเป้าหมายร่วมของศาสนาต่างๆ พุทธศาสนายังคงแสดงบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ความกลมกลืนและรักษาสันติภาพ

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012