Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมสร้างสันติภาพ
Date02/06/2012   Counter : 5696 time

                 "ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมพระพุทธองค์สร้างสันติภาพ ลดความรุนแรง ด้านประธานาธิบดีศรีลังกา วอนผู้นำทั่วโลกใช้หลักอหิงสาบริหารประเทศ เชื่อลดความขัดแย้งสร้างสงบสุขได้จริง ประชุมวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

                  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมนายมหินทรา ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ได้เดินทางมาร่วมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรื่องพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ โดยก่อนการประชุมผู้นำประมุขสงฆ์ และชาวพุทธนานาชาติจาก 85 ประเทศทั่วโลก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งมีการอ่านสาส์นจากบุคคลสำคัญ อาทิ นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ นางอิรินา โบโควา เลขาธิการองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
 
                 จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุมวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดขึ้น ซึ่งครั้งนี้ครบวาระ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการฉลองพุทธชยันตี เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกเห็นว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความสำคัญที่จะสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ รวมทั้งมีหลักคำสอนที่ไม่ให้ใช้ความรุนแรง และสอนให้มวลมนุษย์เคารพซึ่งกันและกัน  ซึ่งเรื่องของสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงนั้น  เวลานี้เหมาะสมกับประเทศไทย ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนทั่วไปจะได้ความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญในพุทธธรรม และก่อให้เกิดความสงบสุข ความสงบ แก่พุทธศาสนิกชนและมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง
 
                 ด้าน นายมหินทรา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันที่ได้มาร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยแห่งนี้ ซึ่งตนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการบริหารประเทศ โดยผู้นำของศรีลังกาได้ใช้หลักธรรมนี้บริหารประเทศมาหลายทศวรรษแล้ว โดยใช้หลักอหิงสา มีเมตตาธรรมกับผู้อื่น รู้จักการเสียสละให้อภัย ถึงแม้ว่าในศรีลังกาจะเคยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ก็ผ่านพ้นด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนั้น หากผู้นำทั่วโลก นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้บริหารประเทศด้วยหลักอหิงสา คือ หลีกเลี่ยงความรุนแรง ไม่เบียดเบียนและเคารพในชีวิตของผู้อื่น เชื่อว่าทั่วโลกจะไม่เกิดความไม่ความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงจะทำให้โลกเกิดความสงบสุขและเกิดสันติภาพได้.
 
 แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
                 ค้นโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012