Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

General News
มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ
Date21/08/2015   Counter : 6989 time

มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ |
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมเมธี(จำนงค์ธมฺมจารี) โฆษกและกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวแถลงข่าวภายหลังประชุมมส.ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีกรมศิลปากรเข้าไปทุบ รื้ออาคารศาลาราย ๒ หลังภายในวัดกัลยาณมิตรเนื่องจากทางวัดได้ทุบรื้อโบราณสถานและสร้างอาคาร ใหม่ขึ้นมาแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรซึ่งที่ประชุมมส.เป็นห่วงใน เรื่องนี้กระทบต่อพุทธศาสนาและวัดที่มีโบราณสถานซึ่งได้ปรับปรุงเสนาสนะ ต่างๆภายในวัดโดยในที่ประชุมนั้นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามและกรรมการมส.เสนอความเห็นว่าการขึ้น ทะเบียนวัดเป็นโบราณสถานทางกรมศิลปากรควรกำหนดลงไปให้ชัดเจนว่าจะขึ้น ทะเบียนสถานที่ใดภายในวัดให้เป็นโบราณสถาน เช่น เจดีย์ วิหาร โบสถ์เพื่อให้วัดบูรณะได้ง่ายโดยไม่ผิดกฎหมายโบราณสถานแต่กรณีวัดกัลยาณมิตร มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั้งวัดทำให้เมื่อเจ้าอาวาสบูรณะเสนาสนะต่างๆจึง เกิดปัญหาขึ้น ขณะที่หลักพระธรรมวินัยมีข้อกำหนดไว้หากเจ้าอาวาสรูปใดไม่ทำนุบำรุงวัดที่ อยู่ของสงฆ์ให้ดี ก็มีโทษปรับอาบัติด้วย พระพรหมเมธี กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมส.จึงได้ตั้งผู้แทนกรรมการมส.๒ รูปคือ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) และพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตโต) ไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายโบราณสถานและคำพิพากษาของศาลปกครองกรณีวัด กัลยาณมิตรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อวัดต่างๆและพิจารณาด้วยว่ากฎหมาย โบราณสถานที่กรมศิลปากรอ้างนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่วัด นอกจากนี้ให้ไปหารือกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เพื่อขอให้กรมศิลปากร ยุติการทุบรื้ออาคารต่างๆภายในวัดกัลยาณมิตรซึ่งวัดสร้างขึ้นมาแทนโบราณสถาน เดิมด้วยและให้มีการหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน โดยไม่ควรไปทุบอาคารอื่นๆอีกเพราะต้องคำนึงถึงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ บริจาคเงินให้วัดสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆจึงอยากให้หลักคิดไว้ว่า ไม่มีเจ้าอาวาสวัดไหนในแผ่นดินจะทำให้วัดเลวลงมีแต่จะทำให้เจริญขึ้น“

(กองสื่อสารองค์กร มจร. รายงาน)  ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
    -  
    Anniversary 187  
    chanting  
    พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
    บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012