Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  ไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ   :: 21/05/2015  

  บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ปี '๕๘   :: 21/05/2015  

มีรายละเอียดดังนี้

  ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาบรรยายถวายความรู้แด่พระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๑   :: 20/05/2015  

  ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ เข้าศึกษา   :: 20/05/2015  

 

  ประชุมพระธรรมทูตเตรียมงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๘   :: 19/05/2015  

  ประชุมเตรียมงานปฏิคมฝ่ายต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘   :: 19/05/2015  

 

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. แถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒   :: 20/05/2015  

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑...

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคกลาง   :: 19/05/2015  

  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ๒๕๕๘   :: 16/05/2015  

...