หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๒ ตำแหน่ง
วันที่ ๐๒/๐๑/๒๐๑๔ เข้าชม : ๔๐๙๙ ครั้ง


            ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เลขที่สมัครสอบ  ชื่อ /ฉายา /นามสกุล    เลขตำแหน่งที่สมัครสอบ
๐๐๑   พระมหาบุญยืน  ญาณโสภโณ (สมเพ็ชร) ๐๐๑๒๐๒๑
๐๐๒   นางสาวกมลวรรณ   ปั้นขาว                  ๐๐๑๒๐๒๑
๐๐๓   พระมหาศรพนา   สิรภทฺโท                     ๐๐๑๒๐๒๒
๐๐๔   นางสาวพิมพ์กมล   นาแก้ว                    ๐๐๑๒๐๒๒
๐๐๕   ว่าที่ ร.ต.หญิง  สุทธญาณ์   โอบอ้อม       ๐๐๑๒๐๒๒
๐๐๖   พระมหาสุรศักดิ์   สีลสวโร  (โสภา)           ๐๐๑๒๐๒๑
๐๐๗   นายวีระพันธ์   อุทัยงาม                         ๐๐๑๒๐๒๒
๐๐๘   น.ส.ขวัญใจ   ศรีพารัตน์                        ๐๐๑๒๐๒๒

สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติฯ  วันที่  ๓   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๗
สอบข้อเขียน   เวลา  ๑๓.๓๐  -  ๑๔.๓๐   น. 
ห้อง  ๔๐๑   ชั้น  ๔  ตึกสำนักงานอธิการบดี
สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์  เวลา  ๑๔.๔๐  -  ๑๗.๓๐   น. 
ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น  ๔  ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕