หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
'อธิการบดี มจร'แนะ'จงทำดีแล้ว ใช้ดีเป็นพรปีใหม่'
วันที่ ๐๔/๐๑/๒๐๑๙ เข้าชม : ๓๐๙๑ ครั้ง

 

'อธิการบดี มจร'แนะ'จงทำดีแล้ว ใช้ดีเป็นพรปีใหม่'

 

วันที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานอธิการบดี มจร ได้จัดงานปีใหม่ ชีวิตใหม่ กายใจรู้ตื่นและเบิกบาน โดยการจัดกิจกรรมทำบุญด้วยการถวายทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มาร่วมงานจำนวนมาก โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธาน 

 

 

"มหาจุฬาฯ เป็นองค์กรที่ใหญ่จัดการศึกษาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีนิสิตกว่า 20,000 ทั่วโลก ตัวแปรหลักการในบริการจัดการให้องค์กรการศึกษาให้ประสบความสำเร็จประการหนึ่ง คือ "ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร" หากคนในองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูล และสมัครสมานสามัคคีกันแล้ว การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. กล่าว

 


พร้อมกันนี้ อธิการบดี มจร ได้กล่าวเสริมว่า "พรที่ดีที่สุดคือ การทำดี  จงมุ่งทำดีแก่ตัวเองและองค์กรใก้มั่นคง แล้วความดีนั่นเอง จะบังเกิดเป็นพรแก่ตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน อีกทั้งความดีจะเป็นพรให้มหาวิทยาลัยได้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้ มจร เป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่ตัวเอง และเป็นที่พึ่งพาของชาวโลกอย่างยั่งยืนต่อไป"

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/education/137104


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕