หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
‘มจร’สัมมนาจัดทำแผนงบประมาณปี2563มุ่งพัฒนานวัตวิถีพุทธ
วันที่ ๐๗/๐๑/๒๐๑๙ เข้าชม : ๓๑๘๔ ครั้ง

‘มจร’สัมมนาจัดทำแผน งบประมาณประจำปี2563 มุ่งพัฒนานวัตวิถีพุทธ ขณะที่ อธิการบดีย้ำต้องปรับหลักสูตร การวิจัยและบริการวิชาให้สอดรับกับความต้องการของสังคมโลก

วันที่ 7 ม.ค.2562 7 เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย กองแผนงาน, กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มจร ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ว่าที่วิทยาลัยสงฆ์ตั้งใหม่ 3 แห่งคือสุราษฎร์ธานี มหาสารคามและระยอง และส่วนวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อระดมสมองในการกำหนดกิจกรรมและโครงการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

พระราชปริยัติกวี กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ มีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง จนนำไปการสู่การทำลายอย่างสร้างสรรค์ต่อหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มหาจุฬาฯ ต้องปรับรูปแบบการวิจัยให้เป็นลักษณะ R&D เน้นเอาผลการวิจัยไปพัฒนาชีวิตและการทำงานให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรสันติศึกษา ที่นำผลการวิจัยไปพัฒนาวิศวกรสันติภาพต้นแบบเพื่อรับใช้สังคมที่กำลังขัดแย้งกัน

พระราชปริยัติกวี ได้กล่าวเสริมว่า มหาจุฬาฯ จะเน้นการปรับหลักสูตรออนไลน์ให้สอดรับกับยุค 4.0 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเน้นการเสริมสร้างการพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญาที่สอดรับกับวิถีโลก นอกจากนี้ การบริการสังคม ทั้งโครงการธรรมจาริกบนที่ราบสูง โครงการธรรมจาริกเพื่อเสริมสังคมสันติสุขชายแดนใต้ รวมถึงการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ และเยาวชน จะมีการสนับสนุนและกระตุ้นให้สอดรับกับความเป็นไปของสังคม

ที่มา: http://thebuddh.com/?p=39717


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕