หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒๑/๐๒/๒๐๑๙ เข้าชม : ๔๐๖๙ ครั้ง

 

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาจารย์ เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หัวข้อ "Critical Thinking and Research Skills for English Instructors”การอบรมพัฒนาเทคนิกการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นผสมผสานทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักการBloom’s Taxonomy” ผสมผสานทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธี “SQ4R” เน้นผสมผสานทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธี “KWL”   และหลักการทำวิจัยในชั้นเรียน          

 

ระยะเวลาการอบรม  

:ระหว่าง วันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม)

สถานที่อบรม

ห้องประชุม ๒ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช   วิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

กำหนดการรับสมัคร

         ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ (รับจำนวนจำกัด)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

๑.เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (มจร)

๒.เป็นอาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ

๓.เป็นผู้ผ่านทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สวัสดิการสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

-      ฟรีค่าธรรมเนียมการอบรม

-      ฟรีค่าที่พักรับรอง

-      อาหารกลางวัน (ทุกวันอบรม)

 

ติดต่อ  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ห้อง ดี ๔๐๐ อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โซน ดี 

โทร.๐๓๕ ๒๔๘ ๐๙๘, ๐๙๕ ๕๒๙ ๒๖๙๙, ๐๘๑ ๓๐๑ ๐๖๖๖

 

 

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕