หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2551
วันที่ ๒๖/๐๒/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๔๕๒๒ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551
กำหนดการวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ขายใบสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 18 เมษายน 2551 (13.00-17.00)(ชุดละ 100 บาท
รับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2551 (13.00-17.00) 
การสอบคัดเลือก
วันที่ 21 เมษายน 2551 สอบวิชา พระพุทธศาสนา และความรู้ความสามารถทั่วไป
วันที่ 22 เมษายน 2551 สอบวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 29 เมษายน 2551 ประกาศผลสอบข้อเขียน
วันที่ 30 เมษายน 2551 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ประกาศผลสอบคัดเลือก
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสำหรับพระภิกษุสามเณร
คณะพุทธศาสตร์   ทุกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์       ทุกสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
คณะสังคมศาสตร์  ทุกสาขาวิชา
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสำหรับคฤหัสถ์ และแม่ชี
คณะพุทธศาสตร์   -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา
คณะครุศาสตร์       -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์  -สาขาวิชารัฐศาสตร์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-221-8891,02-2258686เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : nisit.pdf
แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕