หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายนามบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๓
วันที่ ๐๒/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๙๐๕ ครั้ง
รายนามบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) (ระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาโท หรือที่นิยมเรียกทั่วไปว่า อนุปริญญาโท)  ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๕๓ และผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ในการนี้ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านโปรดตรวจสอบรายชื่อ ฉายา นามสกุล ให้เรียบร้อย หากมีความผิดพลาดโปรดแจ้งที่ นายศิริ สุดสังข์ เจ้าหน้าที่ป.บัณฑิต ฝ่ายประเมินผลการศึกษา กองทะเบียนและวัดผล  อาคารเรียนรวมชั้น ๓ โซน C โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ ในวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย (๐๙.๐๐- ๑๗.๐๐น.)  ยกเว้นวันพระและวันอาทิตย์
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่
((รายนามป.บัณฑิต ๕๓))

แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕