หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันที่ ๒๐/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๖๑๔ ครั้ง

     ด้วยวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพระพุทธศาสนาบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)  และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  สำหรับพระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนทั่งไปได้เข้าศึกษาพัฒนาตนเอง
     ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓ นี้  กำหนดปฐมเทสนิสิตใหม่  เพื่อรับทราบ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และการปฎบัติตนในขณะเป็นนิสิตขิงวิทยาลัยสงฆ์ครสวรรค์
  ในวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๑๒.๓๐ น.  ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (๒๒๐๙) อาคารหลวงพ่อคุณ  ปริสุทฺโธ
     ฉะนั้น  จึงเรียน/เจริญพรมาเพื่อขอเชิญปฐมนิสิตเทศ  ตามวันเวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนัวงสือฉบับนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

http://nsw.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=2293


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕