หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการเรื่องการปรับตารางเรียนข้อสอบกลาง
วันที่ ๐๑/๐๓/๒๐๑๒ เข้าชม : ๕๓๐๓ ครั้ง

    คณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง มีมติปรับเปลี่ยนตารางเรียนรายวิชาข้อสอบกลาง เนื่องจากเดิมที่มีการเรียนรายวิชาข้อสอบกลางภาคการศึกษาละ ๕ รายวิชา ในรอบปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ปี ๑ สอบ ๖ รายวิชา  ปีที่ ๒ สอบ ๔ รายวิชา  เป็นเหตุทำให้นิสิตปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิสิตใหม่มีภาระมากเกินไป

จึงได้มีมติปรับเปลี่ยนตารางการเรียน โดยให้
- ปี ๑ เรียน ๔ รายวิชา เทอมละ ๒ รายวิชา
- ปีที่ ๒ เรียน ๖ รายวิชา เทอมละ ๓ รายวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

เอกสารเพิ่มเติม : มติที่ประชุม


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕