หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย
วันที่ ๑๐/๐๗/๒๐๑๔ เข้าชม : ๘๖๖๙ ครั้ง

ทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย

ส่วนงานรับผิดชอบ    คณะพุทธศาสตร์ 
ประเภท                      โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย
ชื่อโครงการ               อารยธรรมทวาราวดี  ศรีสุพรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เข้าร่วม                     ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
สถานที่                       จังหวัดสุพรรณบุรี
กำหนดการ              
       วันที่                       ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
       เวลา                      ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
       ออกเดินทาง        คณะพุทธศาสตร์ มจร. วังน้อย       


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕