หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม
วันที่ ๑๖/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๒๔๖๙ ครั้ง

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา จำนวน ๔๓ รูป ได้เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม ซึงตั้งอยู่ที่ ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้นิสิตรู้ถึงประวัติความเป็นมาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2) เพื่อให้นิสิตรู้ถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต มิวเซียมสยาม 3) เพื่อให้นิสิตรู้ถึงกระบวนการสร้างสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม 4) เพื่อให้นิสิตเกิดจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้สื่อที่เหมาะกับการเรียนการสอน 5) เพื่อให้นิสิตเกิดแรงกระตุ้นในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อการเรียนรู้/สื่อการสอน/สื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ มี ม.ล.อรอำไพ พนานุรัตน์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และคุณศราวัณ วินทุพราหมณกุจ และคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยามและคณะเจ้าหน้าที่ ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระนิสิตผู้เข้าศึกษาดูงาน
กำหนดการในการศึกษาดูงานดังนี้
เวลา 09.30 -10.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เวลา 10.00 - 11.00 น. ชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม
เวลา 11.00-12.00 น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา 12.00-14.00 น. ชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม
เวลา 14.00-15.30 น. นิสิตพร้อมกันที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ฟังการบรรยาย เรื่อง "พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย...ม.ล.อรอำไพ พนานุรัตน์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ก่อนเดินทางกลับ อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำวิชาการผลิตสื่อการสอน เป็นตัวแทนนิสิตและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ และตัวแทนนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มอบของที่ระลึกให้ ม.ล.อรอำไพ พนานุรัตน์

ประมวลภาพกิจกรรม

     
     

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๔๓ คน

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕