หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเทศน์แหล่ 3 ธรรมมาสน์
วันที่ ๐๑/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๒๑๙๙ ครั้ง

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา นิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เหมาะสมจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาธรรมภาคปฏิบัติ โดยมี...พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานอุปถัมภ์ พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตสายไหม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์/อาจารย์ประจำวิชาธรรมภาคปฏิบัติ ประธานดำเนินงาน นิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมดำเนินงาน
กำหนดการจัดกิจกรรมมีดังนี้
เวลา 09.30  น.  ตั้งกองผ้าป่า โดย...นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ และคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา
เวลา 10.30  น. ฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 
เวลา 11.00  น.  ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณรและญาติโยมรับประทานอาหาร
เวลา 12.15  น.  ฟังพระธรรมเทศนาพิเศษ ประชันแหล่ 3 วัดดัง 3 ธรรมมาสน์
เวลา 14.00  น.  พิธีถวายผ้าป่า นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ และคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาสวดอุทิศส่วนบุญกุศลและรับพรจากพระสงฆ์ เสร็จพิธี

จำนวนยอดผ้าป่าสามัคคีที่ได้ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

ประมวลภาพกิจกรรม (ช่วงเช้า)

ประมวลภาพกิจกรรม (ช่วงบ่าย)

ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ มีนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน และคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงาน จำนวน ๒๖๐ รูป/คน

ผลการดำเนินงานในภาพรวมจากแบบประเมินโครงการกิจกรรม สรุปผลความสำเร็จ  ได้ดังนี้
             การบริหารจัดการ     ดี
             การประชาสัมพันธ์    พอใช้
             การบริการ                ดี
             การมีส่วนร่วม           พอใช้
             คุณภาพวิชาการ       ปานกลาง

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕