หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพ็ญสาธารณประโยชน์
วันที่ ๒๒/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๗๑๓ ครั้งโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพ็ญสาธารณประโยชน์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มชมรมทีมฟุตบอล MCU Young Turks (MYT) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วัดโพธิ์ศรีวิไล วัดภูทอก วัดอรัญญวิเวก และมอบอุปกรณ์กีฬาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 
กำหนดการ
สอบถามรายละเอียดที่            ดร.ประพันธ์ ศุภษร 08-1799-8442
                                         นายอุดม จันทิมา   
08-7999-7529


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕