หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการอิ่มบุญ “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข”
วันที่ ๒๔/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๕๒๔๔ ครั้ง

                                                    
       เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๕๓ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอิ่มบุญขึ้นโดยมีครูและผู้บริหารจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๖๖ คน เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๑๓๑ คน นับถือศาสนาคริสตร์ จำนวน ๓๕ คน โดยมีพระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ. รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวธรรมกถาและเปิดโครงการ "ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี การนำหลักธรรมของแต่ละศาสนาไปปฏิบัติย่อมส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีของบุคคล" พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล กล่าว  
           เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ "ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข" โดยพระมหาวิชาญ  สุวิชาโน หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ  กระบวนการบรรยายได้เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทำให้บรรยากาศของการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
          เวลา ๑๑.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายสังฆทาน โดยได้รับความเมตาจากคณาจารย์ผู้บริหาร มจร.เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์,พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล, พระทิพย์  สิริธมฺโม เลขานุการสำนักงานบริหารคณะครุศาสตร์, พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ; และพระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺโร เจ้าหน้าที่กองกลาง  
           การจัดโครงการอิ่มบุญครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์เป็นอย่างดียิ่ง เช่น อาจารย์เกษม แสงนนท์, ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์,อาจารย์สุรวัฒน์ ทองเกลี้ยงผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผศ.ดร.สิน งานมประโคน,ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ เป็นต้น จึงขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอิ่มบุญจนประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงาน กล่าว
เวปไซต์เครื่อข่าย :
http://www.kaiwaisai.com/main.php?url=news_view&id=303&cat=A

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :
http://www.kaiwaisai.com/main.php?url=gallery_pic&catid=109

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=115973911797232&id=100001097610527&notif_t=wall#!/album.php?aid=2066263&id=1333362435

ภาพกิจกรรม

 


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕