หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก "พระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช" สมโภชเมืองเชียง ๗๕๐ ปี
วันที่ ๑๙/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๖๕๒ ครั้ง

ขอเชิญพุทธศาสนิกทุกท่านร่วมพิธีพุทธาภิเษก "พระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช" สมโภชเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (เดือน ๓ เหนือ)

  ด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ได้จัดสร้าง "พระยอดขุนพล" ซึ่งเป็นเนื้อดินหรือเนื้อว่าน อันเป็นวัตถุมงคลประจำกายของนักรบความเหนือ ได้เห็นว่าพ่อขุนเม็งรายมหาราชทรงเป็น "นักรบ" เหนือ "นักรบ" ทรงเป็น "ยอดขุนพล" ที่เหนือ "ยอดขุนพล" พระองค์หนึ่ง จึงได้สร้างพระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูป "พระเจ้าล้านทอง" พระประธานในพระอุโบสถ ด้านหลังเป็นพระรูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อสมโภชเมืองเชียงรายครบ ๗๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

                  พระเจ้าล้านทอง  พระพุทธรูปศิลปปาละมีอายุ ๗๐๐ กว่าปี

ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูป "พระเจ้าล้านทอง" พระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว

พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสร้างเมืองเชียงราย (พ.ศ.๑๘๐๕)

ด้านหลังเป็นพระรูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช

วัตถุประสงค์

  ๑.เพื่อประกาศพุทธคุณของ "พระเจ้าล้านทอง" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปปาละมีอายุ ๗๐๐ กว่าปีที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในสกุลศิป์นี้

  ๒.เพื่อยกย่องเชิดชูพระนามของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ยอดขุนพลที่ทรงกล้าหาญ เข้มแข็ง มุ่งมั่น และมีวัสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงนำทหารกล้าจากน้ำกกไปสยบปัจจามิตรทั่วแดน ทรงสร้างเมืองเชียงราย (พ.ศ.๑๘๐๕) ไชยปราการ (พ.ศ.๑๘๐๙) กุมกาม (พ.ศ. ๑๘๓๔) เชียงใหม่และตั้งราชวงศ์เม็งราย (พ.ศ. ๑๘๓๙)

 เพื่อหาทุนทรัพย์

   ๑.สร้างวิทยาสงฆ์เชียงราย สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุสามเณร

  ๒.บูรณะอาคารวิทยาลัยสงฆ์ (ศาลากลางหลังเดิม บนดอยจำปี)

 ประเภทวัตถุมงคล

 ๑. พระเนื้อว่าน ๑๐๘(สีแดง) พุทธคุณ เทพพิทักษ์ ขจัดภัย สัตว์ร้ายหนี นักเสียงเป็นเสี่ยงตาย

๒. พระเนื้อว่านดินกากยายักษ์(สีเทาดำ) พุทธคุณ คงกะพัน แคล้วคลาด อาจหาญ นักเดินทาง

๓.พระเนื้อว่านชานหมาก(สีช็อโกแลต) พุทธคุณ การเจรจา สาลิกาลิ้นทอง ติดต่อประสานงาน นักการตลาด

๔.พระเนื้อว่านมหาเสน่ห์ (สีขาวนวล) พุทธคุณ การต่อรอง ค้าขาย ไหวพริบเยี่ยม นักธุรกิจ

๕.พระเนื้อว่านดอกไม้-ผงธูปจากสถานที่ศักสิทธิ์ (สีตองอ่อน)พุทธคุณ เมตตามหานิยม ทรงเสน่ห์ คนเชื่อถือ นักประชาสัมพันธ์

(บูชาเหรียญละ ๙๙ บาท

๖.พระเนื้อทองแดงผสมชะนวนและแผ่นทองจารอักขระ พุทธคุณรวมทุกประการ

  - ขนาด ๓ นิ้ว บูชาเหรียญละ ๔๙๙ บาท

 - ขนาด ๒ นิ้ว บูชาเหรียญละ ๓๙๙ บาท

สนใจติดต่อเช่าบูชาได้ ณ ห้องวัตถุมงคลวัดพระแก้ว

    ๑.พระครูสิริรัตนสุนทร            โทร.๐๘-๑๙๖๐-๖๘๓๖

   ๒.พระพิทักษ์พงษ์ โชติธมฺโม  โทร ๐๘-๖๑๙๐-๙๒๘๖

   ๓.พระสงพงษ์ วชิรเมธี           โทร. ๐๘-๗๑๘๕-๙๓๒๕

   ๔.นายกฤตวัชร  สาริวาท         โทร. ๐๘-๔๐๒๖-๙๕๑๗


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕