หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร(คลีนิกวิทยานิพนธ์) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
วันที่ ๐๙/๐๗/๒๐๑๒ เข้าชม : ๙๖๘๐ ครั้ง

โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
"เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง (คลีนิกวิทยานิพนธ์) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕"
******************************

กำหนดผู้เข้ารวม          นิสิตรุ่นที่ ๑/๒๕๕๒, นิสิตรุ่นที่ ๒/๒๕๕๓, นิสิตรุ่นที่๓/๒๕๕๔
กำหนดวัน                   
๖ - ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กำหนดเวลา                 ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
กำหนดสถานที่             ห้องประชุมประจำคณะพุทธศาสตร์ ชั้น G โซน D อาคารเรียนรวม
                           ห้อง  D 321 และ D 322 อาคารเรียน โซน D อาคารเรียนรวม
                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                           ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

กำหนดการ ดูที่นี้ 

ภาพกิจกรรม


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕