หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วันที่ ๓๑/๐๘/๒๐๐๗ เข้าชม : ๒๕๗๐๕ ครั้ง

 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่
           ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คุณสมบัติ
           - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารการธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือการคลัง
           - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
           - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี หรือด้านการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
           - รับเฉพาะฆราวาส

กำหนดวันรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๒๐ สิงหาคม - ๒๘ กันยายน        รับสมัคร
-   ๒ ตุลาคม                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-   ๕ ตุลาคม                สอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบัติ
-   ๘ ตุลาคม                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- ๑๕ ตุลาคม  สอบสัมภาษณ์
- ๒๒ ตุลาคม      ประกาศผลผู้ที่สอบผ่าน

*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๒๒๒-๑๘๖๗ ต่อ ๑๐๐,๑๓๐ หรืออ่านประกาศมหาวิทยาลัยได้ที่บอร์ดข่าวหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕