หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่ ๑๐/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๕๖๗๓ ครั้ง

           ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล) ตั้งอยู่ที่วัดสวนดอก ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง อาจารย์  ๑ อัตรา

คุณสมบัติ  

      - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
      - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Power Point, MS-Excel, MS-Word ได้
      - มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า ๑ ปี
      - เป็นบรรพชิต

 กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๒๙ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   เปิดรับสมัคร *
- ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
         
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐น.      สอบข้อเขียน

         เวลา ๑๓.๐๐ น.                    สอบสัมภาษณ์
- ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๓             ประกาศผลการสอบคัดเลือก

คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*    สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (วัดสวนดอก) ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๘๙๖๗, ๐๕๓-๘๐๘๔๑๑


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕