หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  :: ๑๑/๐๔/๒๐๑๙  

  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๙  

  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๙  

  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๙  

  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  :: ๒๒/๐๓/๒๐๑๙  

  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๙  

  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”   :: ๑๔/๐๓/๒๐๑๙  

  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  :: ๐๔/๐๓/๒๐๑๙  

  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๙  

  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๙  

  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๙  

  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๙  

  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๙  

  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  :: ๒๓/๐๑/๒๐๑๙  

  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๙  

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๙  

  ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ศืษย์เก่า "คืนสู่เหย้า ชาว มจร" ครั้งที่ ๑๔  :: ๑๕/๐๑/๒๐๑๙  

  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๙  

  the journal of IBSC  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๙  

  IBSC open for recieving academic articles  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๙  

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๙  

  กำหนดการครอบครัวมหาจุฬา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๙  

  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผศ.รท.ดร.บรรจบดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๙  

  ความสุขคนไทย 2562  :: ๐๘/๐๑/๒๐๑๙  

  ‘มจร’สัมมนาจัดทำแผนงบประมาณปี2563มุ่งพัฒนานวัตวิถีพุทธ  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๙  

  พระแนะแนวสร้างสุข สำหรับคนไทย2562 ยุคDisruption  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๙  

  ‘มจร’เปิดรับบริจาคบูรณะอาคารพิษพายุ’ปาบึก’เครือข่ายชาวใต้ระดมทุน  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๙  

  ‘อธิการบดี มจร’ห่วงใยผลกระทบจากพายุปาปึกแผ่เมตตาจิตชาวใต้ปลอดภัย  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๙  

  'อธิการบดี มจร'แนะ'จงทำดีแล้ว ใช้ดีเป็นพรปีใหม่'  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๙  

  ‘มจร วิทยาเขตนครศรีฯ’เปิดศูนย์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยปาบึก  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕