หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  นายกฯ บันทึกเทป “เชื่อมั่นฯ” เนื่องในวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา เผยบริหารชาติยึดหลักหลักอดทน-มีสติ  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  ชาวพุทธจากประเทศเกาหลีใต้เยี่ยมชม มจร วังน้อย  :: ๒๓/๐๗/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ. ให้การต้อนรับชาวพุทธจากประเทศเกาหลีใต้  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ. เดินทางไปประชุมหารือผู้นำศาสนา ที่ประเทศเกาหลีใต้  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  เชิญร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน และเป็นเจ้าภาพเทศนาในพรรษากาล   :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  กำหนดจัดงาน "วันกตัญญู"ปี 2553   :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  วัดพระแก้วส่งพระนิสิตไปจำพรรษาวัดบ้านน้ำลัด   :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  เยือนสิบสองปันนา   :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ และบรรยายกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบันสำหรับผู้บริหาร  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งปม.2555  :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาฯ เปิดรับบทความผลงานวิจัย ๓ ภาษา สัมมนางานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๐  

  ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโรถวายปัจจัยห้องเรียนวัดพระแก้ว ๑ แสนบาท   :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากร  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยฮาร์วาดเสนอที่นั่งถาวรด้านวิชาการพระพุทธศาสนาให้ไทยดำเนินการ  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดอบรมปฏิบัติการเขียนโครงการิจัย รุ่นที่ ๕  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพ็ญสาธารณประโยชน์  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  ผู้บริหารมหาจุฬาร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบประเทศสิงค์โปร์  :: ๑๙/๐๗/๒๐๑๐  

  พระนิสิต มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)   :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมคอมพิวเตอร์อาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครราชสีมา  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๐  

  ความเป็นธรรมทางสังคม จิตสำนึกพระนิสิตมหาจุฬา  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเทศน์แหล่ 3 ธรรมมาสน์  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๐  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร พระพุทธศาสนาสงเคราะห์ชุมชน  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๐  

  ใช้สิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการในสัดส่วนคณาจารย์ประจำคณะต่างๆ  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๐  

  ประชุม กก ดำเนินงานครูพระสอนศีลธรรม  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๐  

  มจร.วิทยาเขตพะเยาเข้ารับการตรวจและประเมินคุณภาพภายใน  :: ๑๓/๐๗/๒๐๑๐  

  การสัมนาเทคนิคและแนวทางการทำวิทยานิพนธ์  :: ๑๓/๐๗/๒๐๑๐  

  แจ้งการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๐  

  การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2553  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔     ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕