หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๐  

  สาวิกาสิกขาลัย รับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต   :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๐  

  หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนิสิตประจำปี 2553   :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๐  

  Announcement for new Enrolment (1st Semester 2010)   :: ๐๗/๐๓/๒๐๑๓  

  ห้องเรียน มจร จังหวัดตาก วัดท่านาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี และหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๐  

  รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา ส่วนงานคณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  

  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดระยอง เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ณ มจร วังน้อย  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๐  

  ขอเชิญผู้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับฟังบรรยาย “การบริหารจัดการสมัยใหม่” รุ่นที่ ๕ ผ่านอินทราเน็ต  :: ๒๙/๐๔/๒๐๑๐  

  พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๖ เริ่มการอบรมภาควิชาการแล้ว  :: ๒๘/๐๔/๒๐๑๐  

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๐  

  เว็ปเกี่ยวกับบาลีไวยากรณ์ใหญ่ (มหาไวยากรณ์)  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๐  

  เปิดแล้ว สำหรับผู้ทีสนใจศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  :: ๒๘/๐๔/๒๐๑๐  

  บัญชีรายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ผ่าน ส.ต.ภ.ไปสหรัฐอเมริกา  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๐  

  สมเด็จวัดปากน้ำยกย่องผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครสวรรค์มีผลงานโดดเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยฯ มจร รับรองพระเกาหลี  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยฯ มจร ร่วมประชุม ทอมก.  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๐  

  แจ้งตารางสอบ ภาคเรียนที่ 3 ปี 52  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๐  

  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มจร สอบสัมภาษณ์นิสิตชั้นปีที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๓ ณ มจร วังน้อย  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๐  

  ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของคณาจารย์  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๐  

  ด่วน!!! บัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก โปรดตรวจสอบรายชื่อ  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๐  

  คณะสงฆ์หนใต้หนุนยกหน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยาลัยสงฆ์ใต้  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๐  

  พระธรรมโกศาจารย์ : เยี่ยมสถาบันสมทบมหาปัญญาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ.เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโคยะซัง ประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๐  

  รับใบรับรองสิทธิ และทรานสคริป (นิสิตหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๒)  :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๐  

  ย้อนรอยสิบสองปันนา สานตำนานการศึกษาพุทธ  :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ.เดินทางไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปิดรับสมัครผู้ตรวจงานวิจัยแล้ว  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดสัมมาพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์ ๒๑-๒๓ เมษายน   :: ๑๙/๐๔/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปลี่ยน Mail server ใหม่  :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๐  

  มจร สานสัมพันธ์การศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวไตลื้อ  :: ๑๗/๐๔/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒     ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕