หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมปฏิบัติธรรม (ล่าสุด) สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  :: ๑๘/๑๑/๒๐๐๙  

  กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒ ปี ๕๒  :: ๑๕/๑๐/๒๐๐๙  

  มจร.เตรียมจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ปี 53 เน้นหัวข้อ การฟื้นตัวจากวิกฤติโลก ตามทัศนะชาวพุทธ   :: ๓๐/๐๙/๒๐๐๙  

  ม.มหาจุฬาฯเข้าร่วมประชุมเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ  :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๙  

  คุรุสภารับรองหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรผลิตครู 275 หลักสูตร  :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๙  

  วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญชมแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓  :: ๒๙/๐๙/๒๐๐๙  

  สัมมนาใหญ่ ปรับกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ให้เป็นเลิศด้านพุทธศาสนา  :: ๒๗/๐๙/๒๐๐๙  

  มจร ยกเครื่องแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๑๐  :: ๒๖/๐๙/๒๐๐๙  

  ชมการถ่ายทอดสดบัณฑิตวิทยาลัยสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปี ๕๒  :: ๒๖/๐๙/๒๐๐๙  

  นัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบปี ๕๓ ส่วนกลาง วิทยาเขต   :: ๒๖/๐๙/๒๐๐๙  

  ขอนิมนต์/เรียนเชิญสมัครแจ้งความประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำกัด  :: ๒๘/๐๙/๒๐๐๙  

  ประมวลภาพส่วนเทคโนโลยีฯจัดงานอบรมการผลิตสื่อการศึกษาอิเลคทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  :: ๒๓/๐๙/๒๐๐๙  

  ประมวลภาพของส่วนเทคโนจัดงานอบรมการผลิตสื่อการศึกษาอิเลคทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  :: ๒๓/๐๙/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานอบรมสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ณ วิทยาเขตเชียงใหม่  :: ๒๒/๐๙/๒๐๐๙  

  เชิญร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ  :: ๒๒/๐๙/๒๐๐๙  

  ประมวลภาพบัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาประจำปี วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑   :: ๒๑/๐๙/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระในฐานชุกชีพระประธานในพระอุโบสถกลางน้ำ  :: ๑๘/๐๙/๒๐๐๙  

  ครูพระข้องใจโรงเรียนลดเวลา กระทบเนื้อหาจัดสอนศีลธรรม  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอวิจัย งปม.54  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  มหาเถรสมาคมโอด ร.ร.ลดชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนา  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะเนื่องในวันทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมโกศาจารย์   :: ๒๑/๐๙/๒๐๐๙  

  พระสงฆ์กว่า 4 พันรูป ร่วมสัมมนาที่วัดประยุรฯ อธิการบดี มจร. จี้รัฐฯร่วมกำหนดอนาคตชาติ  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  มหาสวัสดิ์วิทยา เยี่ยมชมอาคาร  :: ๒๓/๐๙/๒๐๐๙  

  พระครูปทุมวรกิจ(หลวงพ่อชำนาญ) สนับสนุนกิจกรรม มจร.  :: ๒๑/๐๙/๒๐๐๙  

  กำหนดสอบ ภาค ๑/๒๕๕๒  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  เจ้าประคุณสมเด็จฯพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพระสอนศีลธรรม พระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา  :: ๑๖/๐๙/๒๐๐๙  

  เชิญชมประมวลภาพการจัดงานอบรมสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๑๕/๐๙/๒๐๐๙  

  The First Journal of International Buddhist Studies (JIBS)  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  พระธรรมโกศาจารย์ : ย้ำพัฒนาคุณภาพคณาจารย์และนิสิต  :: ๑๕/๐๙/๒๐๐๙  

  กำหนดการ การประชุมวิจัย   :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐     ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕